Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Rewitalizacja Kalety

 • Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023
  Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023
  więcej
 • Konsultacje projektu Rewitalizacji dla Miasta Kalety
  Konsultacje projektu Rewitalizacji dla Miasta Kalety

  Szanowni Państwo, Trwają konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konsultacjach i podzielenia się z nami swoimi uwagami na temat projektu LPR. W drodze konsultacji ustalono również ostateczny kształt zapisów dwóch projektów rewitalizacyjnych, zgłoszonych przez Stowarzyszenie „Nasze Kalety”. Projekty te zostaną umieszczone w treści Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety. Zapraszamy do zapoznania się z treścią planowanych projektów rewitalizacyjnych oraz do zgłoszenia ewentualnych uwag w drodze konsultacji.

  więcej
 • Konsultacje Społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023
  Konsultacje Społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023

  Burmistrz Miasta Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 10 stycznia do 16 stycznia 2018 r.

  więcej
 • Spotkanie w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety
  Spotkanie w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety

  W dniu wczorajszym, 29 listopada 2017 r., w Restauracji "Gościnna", odbyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami z terenu naszego miasta związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023. Spotkanie otworzył burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia, który pokrótce przypomniał cele i założenia realizowanego projektu, a także podkreślił znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie pozyskiwania funduszy unijnych m.in. dla przedsiębiorców. Konferencję prowadzili przedstawiciele firmy "Kreatus sp.z o.o." opracowującej dla naszego miasta Lokalny Program Rewitalizacji.

  więcej
 • Zgłoś projekt do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Kalety
  Zgłoś projekt do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Kalety

  Informujemy, że wydłużamy termin możliwości zgłoszenia propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023 – do 29 listopada 2017 roku. Najważniejszym elementem każdego programu rewitalizacji są projekty, które mają służyć wyprowadzeniu obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Informacje na temat działań rewitalizacyjnych są kluczowym elementem w programie i umożliwiają przystąpienie do procesu aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz pozyskanie innych dotacji.

  więcej
 • Zaangażuj się w rewitalizację Miasta Kalety!
  Zaangażuj się w rewitalizację Miasta Kalety!

  W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023 zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnym etapie prac związanym z przygotowaniem tego dokumentu. W procesie rewitalizacji ważne jest wspólne określenie potrzeb i oczekiwań wobec zmian rewitalizacyjnych, a także problemów i sposobów ich rozwiązania, w które wszyscy mogą się zaangażować realizując projekty rewitalizacyjne. Włącz się i weź udział w spotkaniach i warsztatach!

  więcej
 • Zgłoś projekt do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Kalety
  Zgłoś projekt do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Kalety

  Szanowni Państwo,

  Mieszkańcy Miasta Kalety, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety. Dotychczas, zgodnie z załączoną mapą, wyznaczony został proponowany obszar do rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w planie rewitalizacji. Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców.

  więcej
 • Zaangażuj się w rewitalizację Miasta Kalety!
  Zaangażuj się w rewitalizację Miasta Kalety!

  Włącz się i weź udział w spotkaniach i warsztatach! Zapraszamy na warsztaty urbanistyczne 9 listopada br. o godz. 17:30 w sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Warsztaty posłużą wypracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która dotyczyć będzie przestrzeni publicznej w Kaletach. Każdy może wspomóc proces zmian! Serdecznie zapraszamy!

  /upload/inne/LPR_Kalety_plakat_A3_warsztaty_9.11_pop.pdf

  więcej
 • Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego
  Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego

  Poniżej zamieszczamy materiał pn.: “Diagnoza obszaru zdegradowanego i zrewitalizowanego” wraz z mapą tego obszaru w związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalety do roku 2023.

  Diagnoza – pobierz

  Mapa obszaru – pobierz

 • Pierwszy spacer badawczy w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety
  Pierwszy spacer badawczy w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety

  W poniedziałek, 23 października br., w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety, odbył się pierwszy spacer badawczy. Wzięli w nim udział radni Rady Miejskiej w Kaletach: Janina Perz, Mirosława Potempa i Alojzy Rupik, a także pracownicy Urzędu Miejskiego. Spacer przeprowadzony został w obszarze ulic 1 Maja, Gwoździa, Dworcowej i Lublinieckiej. Miał na celu dokonanie bezpośredniej obserwacji oraz swobodnej dyskusji o propozycjach i potrzebach zmian przestrzeni miejskiej na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji. Spacer stał się cennym źródłem informacji dla opracowywanego programu rewitalizacji naszego miasta. Dokument ten będzie niezbędny do aplikowania przez Miasto Kalety o środki zewnętrzne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  więcej
 • Kolejne spotkanie w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety
  Kolejne spotkanie w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety

  W dniu dzisiejszym, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się kolejne spotkanie związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.
  W konferencji dotyczącej konsultacji granic obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji udział wzięli radni Rady Miejskiej: Mirosława Potempa i Kazimierz Złotosz, burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz pracownicy kaletańskiego magistratu. W najbliższym czasie podobne spotkania przeprowadzone zostaną z przedstawicielami różnych podmiotów działających na terenie Miasta Kalety oraz mieszkańcami.
  Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla naszego miasta jest ważnym zadaniem rozwojowym zarówno dla wszystkich mieszkańców, jak też dla przedsiębiorców, inwestorów, organizacji społecznych i wielu instytucji działających na terenie Kalet.
   

  więcej
 • Zaangażuj się w rewitalizację Miasta Kalety!
  Zaangażuj się w rewitalizację Miasta Kalety!

  Skuteczna rewitalizacja terenów zdegradowanych w znacznym stopniu zależy od dobrej współpracy władz samorządowych, mieszkańców a także przedsiębiorców, organizacji społecznych i innych podmiotów działających w mieście. Szczególnie ważne jest wspólne określenie potrzeb i oczekiwań wobec zmian rewitalizacyjnych, a także problemów i sposobów ich rozwiązania, w które wszyscy mogą się zaangażować.

  więcej