Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Akcja zima

Akcja zima – zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Kalety

Na terenie miasta Kalety, dla dróg gminnych, w sezonie zimowym 2022/2023 zimowe utrzymanie prowadzi dla:

REJONU NR 1 – strona północno-wschodnia od linii kolejowej (Kalety-miasto, Truszczyca, Kuczów, Miotek, Zielona i Mokrus) firma: Usługi Transportowe Bogdan Klyta,

REJONU NR 2 – na południowy zachód od linii kolejowej (Kalety-miasto, Drutarnia, Jędrysek) prowadzi firma Usługi Ciągnikiem Michał Zawodny.

W przypadku interwencji w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych należy dzwonić pod nr tel.: 034 352 76 47, 663 635 033.

Przypominamy jednocześnie, że obowiązkiem i prawem miasta jest utrzymywanie przejezdności tylko i wyłącznie na drogach gminnych.

Zarządzanie pozostałymi drogami w naszym mieście, w tym utrzymywanie ich przejezdności, należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich (instytucja Urzędu Marszałkowskiego) i Zarządu Dróg Powiatowych (jednostka organizacyjna powiatu).

Drogi administrowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich to drogi DW 908 i DW 789, czyli drogi od Tarnowskich Gór poprzez ulicę Tarnogórską, wiadukt do Drutarni oraz droga do Bruśka. W sytuacjach warunków ekstremalnych dotyczących utrzymania zimowego koordynację przejmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 32 256 56 01, 32 255 21 95 fax. 32256 22 13 e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do którego przesyłane są kompleksowe informacje w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie prowadzi całodobowego dyżuru. Informacji o stanie dróg można uzyskać w godzinach urzędowania pod numerem tel. 32/781 92 96 lub na stronie www.zdw.katowice.pl w zakładce interaktywna mapa utrudnień w ruchu.

Drogi zarządzane i odśnieżane przez Zarząd Dróg Powiatowych to ulice: Stawowa, część ulicy Ofiar Katynia, Paderewskiego, Fabryczna, Lubliniecka, 1 Maja, Księdza Drozdka, część ulicy Księdza Rogowskiego, Mickiewicza, Lubocz, część ulicy Koszęcińskiej od ronda w stronę miejscowości Koszęcin. Utrzymaniem zimowym dróg powiatowych zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych – telefony całodobowe – 32 285 48 62, 607 930 002 oraz PCZK tel. 32 381 25 00.

W czasie zimy nie bądźmy obojętni i reagujmy na sytuację osób bezdomnych oraz zwierząt. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie!

Na terenie miasta Kalety osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie i pomoc w następujących miejscach: Stowarzyszenie MONAR, Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Kokotku, 42-700 Lubliniec, Kokotek nr 42, tel.: 34 356 51 90. Pracownicy MOPS-u na bieżąco monitorują sytuację osób starszych i niepełnosprawnych.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została uruchomiona, jak co roku, całodobowa infolinia dla bezdomnych. Pod bezpłatnym numerem telefonu 987 można uzyskać informacje o pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Państwowa Powiatowa Straż Pożarna realizuje jak co roku kampanie społeczne „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Czad i ogień – obudź czujność”.