Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Pierwszy spacer badawczy w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety

W poniedziałek, 23 października br., w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety, odbył się pierwszy spacer badawczy. Wzięli w nim udział radni Rady Miejskiej w Kaletach: Janina Perz, Mirosława Potempa i Alojzy Rupik, a także pracownicy Urzędu Miejskiego.
Spacer przeprowadzony został w obszarze ulic 1 Maja, Gwoździa, Dworcowej i Lublinieckiej. Miał na celu dokonanie bezpośredniej obserwacji oraz swobodnej dyskusji o propozycjach i potrzebach zmian przestrzeni miejskiej na obszarze zaproponowanym do rewitalizacji. Spacer stał się cennym źródłem informacji dla opracowywanego programu rewitalizacji naszego miasta. Dokument ten będzie niezbędny do aplikowania przez Miasto Kalety o środki zewnętrzne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kolejny spacer badawczy, na który zapraszamy naszych mieszkańców, odbędzie się w piątek, 27 października br. o godzinie 16.30 (spod Miejskiego Domu Kultury).
Przypomnijmy, że miasto Kalety na realizację tego zadania pozyskało dotację w kwocie 77.580,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.