Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Orlik 2012

 • Orlik

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO „ORLIK 2012” W KALETACH PRZY UL. 1 MAJA 6

  1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

  2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Miasto Kalety.

  3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

  4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

  5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

  6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00-22.00.

  7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

  8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

  9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

  a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

  b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

  d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

  e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

  f) zaśmiecania,

  g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

  h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

  i) wprowadzania zwierząt,

  j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

  k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

  10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.

  11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

  12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

  13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

  14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

  15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.