Środa, 19 Stycznia 2022  Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • 18-01-2022 13:13:35 Radio Piekary o bezpłatnej komunikacji miejskiej w Kaletach

  Zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez redakcję regionalnej rozgłośni Radia Piekary pt.: “Dzieje się w Kaletach”. W materiale tym burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wypowiada się na temat bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Kalet, jaka została uruchomiona pod koniec ubiegłego roku.

 • 18-01-2022 10:51:29 Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach. Program „Opieka wytchnieniowa”

  Miasto Kalety przystąpiło do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach. Na jego realizację pozyskano 19.584 zł.

  więcej
 • 18-01-2022 11:04:21 Statystyka bezrobocia w mieście Kalety

  Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 31.11.2021 roku przedstawiała się następująco:
  – Powiat Tarnogórski 5,9%;
  – Województwo Śląskie 4,3%;
  – Kraj 5,4%.
  W gminie Kalety, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. było 244 bezrobotnych, w tym 147 kobiet. 19 osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w tym 7 kobiet.

  więcej
 • 17-01-2022 11:08:54 Nowa remiza kaletańskiej jednostki OSP w fazie uzyskiwania pozwolenia na budowę

  Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna dla społeczności każdej gminy jest stacjonująca na jej terenie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. To druhowie ochotnicy, najczęściej jako pierwsza służba ratownicza, niosą pomoc potrzebującym nie tylko z zakresu ochrony przeciwpożarowej mienia, ale przede wszystkim ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Mając na uwadze niezwykle ważną rolę OSP w systemie ratowniczym miasta, Burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z Radą Miejską podjęli decyzję o budowie nowej remizy straży pożarnej w naszym mieście.

  więcej
 • 17-01-2022 13:48:16 Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

  Miasto Kalety przystąpiło do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach. Na jego realizację gmina pozyskała 148.920 zł.

  więcej
 • 17-01-2022 10:41:29 Radio Piekary o edukacyjnej ścieżce z Cisem Donnersmarcka

  Zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez redakcję regionalnej rozgłośni Radia Piekary pt.: “Dzieje się w Kaletach”, na temat nowej ścieżki edukacyjnej wokół wiekowego Cisa Donnersmarcka w Jędrysku.

 • 14-01-2022 11:04:59 Kalyckie Szutry po raz kolejny w Zielonej

  15 maja 2022 r. zapraszamy wszystkich miłośników wyścigów rowerowych, do wzięcia udziału w kolejnej edycji Kalyckich Szutrów. W tym roku zawody odbędą się w formule MTS czyli Mały Tour Szutrowy. Jest to cykl składający sie z 4 wyścigów, każdy w innej gminie. Pierwszy wyścig, inaugurujący zawody MTS, odbędzie się w naszym mieście, w rekreacyjnej dzielnicy Zielonej. Organizatorami wydarzenia są “Kowal Na Kole” i Miasto Kalety. Szczegóły imprezy już niebawem. Zachęcamy do wzięcia udziału w zawodach i śledzenia profilu facebookowego Kowal na kole oraz strony www.kalety.pl.

  więcej
 • 14-01-2022 10:54:39 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety od dziś w punktach sprzedaży

  Informujemy, iż od dziś (14 stycznia), od godzin popołudniowych, w punktach sprzedaży na terenie miasta nabywać będzie można pierwszy tegoroczny numer "Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety". W numerze znajdą Państwo m.in.miejskie informacje statystyczne dotyczące minionego 2021 roku, wyczerpujące materiały na temat programu "Czyste Powietrze" oraz artykuł opisujący działania, jakie czekają miasto w ramach zaplanowanego na 2022 rok nowego budżetu. Ponadto, dla wszystkich ciekawych, jak będzie wyglądał tegoroczny kaletański FInał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mamy plakat dotyczący tego wydarzenia. Na ostatniej stronie znajdą Państwo harmonogram wywozu odpadów komunalnych na miesiące styczeń, luty i marzec. W numerze nie zabraknie też sprawozdania z ostatniej, XXXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Zachęcamy do zakupu i lektury!

 • 14-01-2022 10:14:43 Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Miejski w Kaletach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Kalety, że dnia 31 stycznia 2022 r. mija termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonania wpłaty I raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.

  więcej
 • 13-01-2022 09:43:19 W Radio Piekary o kaletańskim punkcie konsultacyjnym

  Zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez redakcję regionalnej rozgłośni Radia Piekary pt.: “Dzieje się w Kaletach”, na temat realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w naszym mieście.
   

 • 13-01-2022 09:54:26 Ruszył konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu turystyki

  Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Nabór dotyczy zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych oraz jednostek w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin realizacji zadań został przewidziany na okres od 1 marca do 31 grudnia 2022 r. Oferty można składać do 31 stycznia br.

  więcej
 • 08-12-2021 11:20:40 Konkurs miejski na najpiękniejsze świąteczne iluminacje. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia!

  Jeszcze tylko tydzień pozostał na zgłoszenia naszych mieszkańców do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Kalety na najładniej udekorowany - oświetlony balkon, obejście przydomowe i witrynę sklepową lub teren przedsiębiorstwa. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszego miasta do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego oto-czenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody!

  więcej
 • 11-01-2022 14:06:57 Bezpłatna komunikacja miejska w Kaletach – bez środków z „funduszu autobusowego”

  Bezpłatna komunikacja miejska w obrębie Miasta Kalety ruszyła w listopadzie ubiegłego roku. Z darmowych przejazdów mogą korzystać wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego, czy mieszkają w mieście, czy przyjechali, np. jako turyści. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji było jednym z głównych priorytetów burmistrza Klaudiusza Kandzi po okresie „lockdownu” związanego z pandemią oraz rezygnacji firmy „UNIMETAL” z organizacji przewozów na terenie miasta.

  więcej
 • 12-01-2022 09:27:55 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

  Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza II nabór do projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  więcej
 • 12-01-2022 09:30:34 Podsumowanie rozgrywek GRAND PRIX w szachach za rok 2021

  Dnia 20.12.2021r. w naszej Sekcji szachowej działającej w Miejskim Domu Kultury w Kaletach dokonaliśmy podsumowania rozgrywek GRAND PRIX w szachach za lata 2020/21. Z uwagi na nieprzewidziane przez nikogo okoliczności należało wziąć pod uwagę klasyfikację prowadzoną również w roku 2020. Niestety wybuch pandemii wymusił prawie roczną przerwę w rozgrywkach. Tym bardziej miło było znowu się spotykać, pojawili się przy tym nowi utalentowani uczestnicy.

  więcej