Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Konsultacje Społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023

Burmistrz Miasta Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 10 stycznia do 16 stycznia 2018 r.

Uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety można składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2018 roku w postaci:
 - papierowej przesłanej na adres: Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety lub osobiście w Urzędzie Miasta w Kaletach
- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: marek_parys@kalety.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie programu, link do formularza: https://goo.gl/forms/lJMtgctsj0Lc4WKL2
- ustnej w Urzędzie Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety - w godzinach pracy Urzędu,

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:
- dyżur konsultacyjny w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta w Kaletach – Sala Posiedzeń
- spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w dniu 15 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta w Kaletach – Sala Posiedzeń
- spotkanie konsultacyjne dla projektodawców, którzy zgłosili propozycje projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety w dniu 16 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta w Kaletach – Sala Posiedzeń
- spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji w dniu 16 stycznia 2018 r. o godzinie 18.00 w Urzędzie Miasta w Kaletach – Sala Posiedzeń
- podczas spotkania zostaną podsumowane również prace związane z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kaletach.
 

ZOBACZ WIĘCEJ