Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Ewidencja miejsc wyk. do kąpieli

Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2024 roku na terenie miasta Kalety

 

Nazwa województwa, powiatu i gminy: śląskie,  tarnogórski,  Kalety

Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Informacje o jakości wody

Aktualizacja informacji

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

Uchwała

Sezon kąpielowy

Informacje zawarte w uchwale

Właściwy państwowy inspektor sanitarny

Ocena bieżąca jakości wody

Zakaz kąpieli i zalecenia państwowego inspektora sanitarnego

Data badania

Wynik oceny

Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nie-przydatność wody do kąpieli

Zakaz kąpieli

zalecenia państwowego inspektora sanitarnego

Kalety Zielona zbiornik wodny górny

plaża przy O.W. Zielona Sosna

„NIE Wyznaczono”

 

-

-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 25

tel.323976666

ppis@psse.bytom.pl

www.psse.bytom.pl

-

 

 

-

-

 

 

-