Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Spotkanie w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety

W dniu wczorajszym, 29 listopada 2017 r., w Restauracji "Gościnna", odbyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami z terenu naszego miasta związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.
Spotkanie otworzył burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia, który pokrótce przypomniał cele i założenia realizowanego projektu, a także podkreślił znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie pozyskiwania funduszy unijnych m.in. dla przedsiębiorców.
Konferencję prowadzili przedstawiciele firmy "Kreatus sp.z o.o." opracowującej dla naszego miasta Lokalny Program Rewitalizacji. Skupiono się przede wszystkim na wspólnym określeniu potrzeb i oczekiwań wobec zmian rewitalizacyjnych, a także problemów i sposobów ich rozwiązania. Zachęcano przedsiębiorców do przedstawienia pomysłów i propozycji, które mogłyby zostać zawarte w programie rewitalizacji. Jednym z nich, który spotkał się z aprobatą wszystkich gości było utworzenie w mieście punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców, w którym będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną, informacje o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych, a także niezbędną pomoc w zakresie wypełnianiu wniosków o dotacje. Pomysł ten zostanie zgłoszony przez Miasto Kalety jako propozycja zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.
W spotkaniu wziął udział również przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz radni Krzysztof Rogocz i Grzegorz Krupa.