Wtorek, 16 Lipca 2024  Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Kontakt

Urząd Miejski w Kaletach

 ul. Żwirki i Wigury 2

42-660 Kalety

tel. +48 34 352-76-30 lub 34 357-71-00

faks 34 352-76-35

e-mail: sekretariat@kalety.pl

Godziny pracy urzędu
Poniedziałek 7.30 do 17.00
Wtorek 7.30 do 15.30
Środa 7.30 do 15.30
Czwartek 7.30 do 15.30
Piątek 7.30 do 14.00

                 

Burmistrz - mgr Klaudiusz Kandzia

telefon: 34 352 76 30
e-mail: burmistrz@kalety.pl

Burmistrz przyjmuje interesantów codziennie po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Janina Perz
telefon: 34 352 76 55

Zastępca Burmistrza - mgr Tomasz Galios
telefon: 34 352 76 49

Sekretarz - mgr inż. Dariusz Szewczyk
telefon: 34 352 76 32

Skarbnik Miasta - mgr Joanna Gatys
telefon: 34 352 76 31

Bezpośrednie numery do poszczególnych wydziałów:

Wydział Organizacji, Promocji i Pozyskiwania Środków

34-352-76-55 Obsługa Rady Miejskiej, Kadry Małgorzata Mazur – naczelnik
34 352 76 30 Sekretariat  
34 352 76 57 Promocja Miasta, Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, administracja BIP-u oraz www.kalety.pl Marek Parys
34 352 76 57 Promocja Miasta, obsługa Rady Miejskiej pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, administracja BIP-u oraz www.kalety.pl Agnieszka Kwoka
34 352 76 52 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety (Redaktor) Jacek Lubos
34 352 76 52 Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety Janusz Maruszczyk
34 352 76 53 Informatyk Mirosław Brol

 

Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy

34-352-76-40 Dodatki mieszkaniowe, archiwum Marlena Kurc – naczelnik
34 352 76 40 Gospodarka lokalowa, wspólnoty mieszkaniowe Grażyna Gryc
34 352 76 40 Gospodarka wodno-ściekowa Damian Gabryś
34 352 76 41 Ochrona środowiska, rolnictwo, inspektor ochrony danych osobowych, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków Monika Gambuś
34 352 76 50 Ekodoradca – Life – Śląskie. Przywracamy błękit Sandra Świętek

 

Wydział Finansowo – Budżetowy

34-352-76-31 Skarbnik Joanna Gatys – naczelnik

34 352 76 36

34 352 76 54

 Księgowość

Agnieszka Szewczyk

Jadwiga Janczyk

Anna Cieslok

Patrycja Nowakowska

34 352 76 42 Podatki

Krystyna Syguda

Joanna Pyka

34 352 76 60  Gospodarka odpadami Miranda Pacan

                 

 

34 352 76 33 Urząd Stanu Cywilnego Lidia Chrobok
34 352 76 46 Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich Ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe Aleksandra Wilk

 

Wydział Strategii i Rozwoju Gminy

34-352-76-47 Gospodarka komunalna Michał Szewczyk – Naczelnik
34-352-76-47 Gospodarka komunalna Piotr Kalinowski
34 352 76 39 Gospodarka komunalna  
34 352 76 48 Gospodarka nieruchomościami, Budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, przydział i sprzedaż lokali

Przemysław Kocot

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

34-352-76-34 kierownik MOPS Renata Czudaj
34 352 76 43 MOPS

Ewa Lebek

Ewa Mikołajewska-Haiska

Danuta Pielok-Labus

Aneta Irek

34 352 76 56 Świadczenia rodzinne

Anna Pilarska

Iwona Wręczycka

 

Centrum Usług Wspólnych

34 352 76 51 Kierownik Joanna Ptak