Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety

Redakcja: Jacek Lubos (red. naczelny skład komputerowy),

Janusz Maruszczyk, (reklamy, ogłoszenia).

Materiały do Biuletynu przyjmowane są do ostatniego dnia każdego miesiąca

pod adresem: jacek.lubos.mail@gmail.com

Ogłoszenia i reklamy do Biuletynu przyjmowane są w wyżej wyznaczonym terminie
pod adresem: biuletyn.gazeta.kalety@gmail.com

Kontakt telefoniczny z redakcją:  34 352-76-52.

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania materiałów.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Biuletyn Informacyjny jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

Cennik reklam i ogłoszeń w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety wg zarządzenia nr 0050/169/2015 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 15 października 2015 r.