Wtorek, 16 Lipca 2024  Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

EKO interwencja

Za pośrednictwem poniższego formularza można zgłaszać niepokojące zdarzenia mające wpływ na otoczenie, w szczególności gdy związane są z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki stosowania:

• niedozwolonego paliwa wykorzystywanego w paleniskach,

• spalania odpadów zielonych,

• spalania odpadów w piecu domowym lub ogródku,

• nielegalnych wysypisk śmieci.

W treści wiadomości prosimy o podanie adresu interwencji lub szczegółową lokalizację, w którym miało miejsce zgłaszane zdarzenie wraz z krótkim opisem niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Wszystkie dane Zgłaszającego podane w powyższym formularzu objęte są tajemnicą służbową i nie będą ujawniane osobom postronnym. Dane te będą wykorzystywane jedynie w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez inspektorów Urzędu Miejskiego w Kaletach. Wypełnienie formularza stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zgłoszenia sprawy związanej z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

Pełna treść klauzuli RODO dostępna jest tutaj.