Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach. Program „Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023”

Miasto Kalety przystąpiła do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 13.668,00 zł

Całkowita wartość Programu: 13.668,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 34 3527 634 lub 34 3527 643.