Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Miasto Kalety realizuje programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.

Wartość otrzymanego dofinansowania to 148.920 zł

 

Cel programu:

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 
Program ten adresowany jest do:

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
• do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

• osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 

Kto nie może zostać asystentem?

• Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
• Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);
• Opiekunowie prawni,
• Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

 

Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
• Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
• Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
• Załatwianiu spraw urzędowych;
• Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

W 2022 r. do programu zakwalifikowanych zostało 10 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnością.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 34 3578 656 oraz

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022