Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

 

Miasto Kalety przystapiło do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.

Wartość otrzymanego dofinansowania to 19.584 zł


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu. W 2022 r. do programu zakwalifikowaliśmy 3 dzieci z niepełnosprawnością.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 34 3578 656