Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Telefony alarmowe oraz zasady ich wykorzystywania

EUROPEJSKI NUMER 112

Numer alarmowy „112” jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Połączenia wykonywane na numer alarmowy „112” są bezpłatne i odbierane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego.
Ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane są numery 997, 998, 999.

KIEDY DZWONIĆ NA NR 112

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia np.:
 – pożary,
 – wypadki drogowe,
 – kradzieże,
 – włamania,
 – w przypadku użycia przemocy,
 – nagłe omdlenia i utrata świadomości,
 – poważne uszkodzenia ciała i silne krwawienie,
 – przypadki porażenia prądem,
 – rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 – inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu.

SCHEMAT DZIAŁANIA „KROK PO KROKU” WYBIERAJĄC NR 112

 – miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),

 – jeśli to możliwe połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną  osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,

 – należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie,

 – należy krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania operatora CPR właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,

 – należy wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja, jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
 – należy udzielać dodatkowo informacji na zadawane przez operatora pytania,
 – należy wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
 – nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
 – jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,
 – blokowanie numeru alarmowego 112 oraz nieuzasadnione wzywanie służb grozi mandatem,
 – należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia
 – na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego Centrum Powiadamiania Ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie.

CO ZROBI OPERATOR ODBIERAJACY POŁĄCZENIE NA NR 112

 – zapyta o rodzaj zdarzenia i miejsce zdarzenia,
 – wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
 – poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji,
 – jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy „112”, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby

NUMERY TELEFONÓW SŁUŻB RATUNKOWYCH NA TERENIE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

  1. Służby specjalistyczne:
NAZWA Numer Telefonu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Tarnowskich Górach 47 8 518 600
alarmowy 998
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach 47 85 342 55
alarmowy 997
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowskich Górach 32 285 80 54
alarmowy 999
Pogotowie energetyczne

alarmowy 991

Pogotowie gazowe alarmowy 992
Pogotowie ciepłownicze

alarmowy 993

Awaria Wodociągi i Kanalizacja Sanitarna 34 3577 074, 663 635 033
alarmowy 994
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bytomiu
478 518 600
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach 32390-19-91
alarmowy 691 304 202

 – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: 32 381 37 90.

 – Centralne Zarządzanie Kryzysowe: całodobowy dyżur 7 dni w tygodniu: 22 361 69 00, 22 785 700 177.

 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 32 381 84 73.

 – Aktualna Infolinia wsparcia Fundacji Itaka, antydepresyjny telefon zaufania: 22 484 88 01.

 

P A M I Ę T A J  !!!

Ogólnopolski  numer telefonu alarmowego 112


RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

ZASADY POSTĘPOWANIA PO USŁYSZENIU ALARMU

 – włącz radioodbiornik na częstotliwość radiostacji lokalnych,

 – postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,

 – wykonuj polecenia organów kierujących akcją ratowniczą,

 – przed opuszczeniem mieszkania: zamknij zawór gazu w mieszkaniu, wyłącz bezpieczniki elektryczne, odetnij dopływ wody, zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, pozamykaj okna i drzwi.

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 – uszczelnij okna w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz,

 – wyłącz klimatyzację i wentylację,

 – przygotuj wilgotne chustki, tampony na nos i usta.