Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Pierwsza pomoc przedmedyczna

To proste, natychmiastowe czynności podejmowane przez pierwszych świadków zdarzenia w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia wykonane przed przybyciem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – ma na celu przywrócenie spontanicznego krążenia krwi lub krążenia i oddychania bez powrotu świadomości.

Podczas resuscytacji działamy zgodnie z tzw. schematem ABC tj.:

 – A (airways) – udrożnienie dróg oddechowych

 – B (breath) – zabezpieczenie dróg oddechowych

 – C (circulation) – zabezpieczenie krążenia

Przebieg resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

1.Oceń stan świadomości,

2. Delikatnie potrząśnij i głośno zapytaj czy wszystko jest w porządku,

3. Jeżeli nie reaguje głośno wołaj o pomoc,

4. Udrożnij drogi oddechowe,

5. Odwróć poszkodowanego na plecy,

6. Umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę,

7. Opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych,

8. Oceń czy oddycha (wykorzystaj zmysł słuchu, dotyku i wzroku)

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego oddechu działaj tak, jakby był nieprawidłowy,

10. Wezwij pomoc (999 lub 112),

11. Rozpocznij resuscytację 30:2,

12. Połóż ręce na środku klatki piersiowej,

13. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej: Uciskaj mocno na głębokość 5-6 cm i z częstością 100-120/min,

14. Przyłóż szczelnie usta wokół ust poszkodowanego i wykonaj 2 oddechy

15. Kontynuuj resuscytację ,

16. Jeżeli w pobliżu znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny AED włącz go i rozpocznij defibrylację zgodnie z poleceniami głosowymi urządzenia,

17. Jeżeli poszkodowany zaczyna reagować: porusza się, otwiera oczy, oddycha prawidłowo, przerwij resuscytację.

 

Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej

                                                                 źródło: www.rafisz-bhp.ppoz.pl

POWIĘKSZ