Wtorek, 16 Lipca 2024  Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021) Moduł II

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa realizowanego w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2021)

Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+

Wartość zadania 2021 rok 113 800 zł

Dotacja 27 590 zł

Opis zadania

Dzienny Dom Senior+ w Kaletach działa już 6 lat od 2015 roku. Podstawą korzystania z usług Dziennego Domu Senior+ jest decyzja administracyjna wydana przez kierownika MOPS po uprzednim wywiadzie środowiskowym. Opłatę za pobyt w Dziennym Domu Senior+ ustala MOPS. Uczestnicy częściowo opłacają pobyt w zależności od dochodu. Podopieczni od poniedziałku do piątku zapewniony mają ciepły posiłek , korzystają z bezpłatnych przejazdów autobusowych do Dziennego Domu Senior+. Cyklicznie co czwartek uczestnicy integrują się z osobami starszymi z różnych klubów seniora działającymi w mieście Kalety. Wielokrotnie w Domu Seniora policjanci wygłaszają prelekcje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Seniorów. Latem Seniorzy wyjeżdżali do Łowiska Piłka, byli również w Zielonej - dzielnicy Kalet. Podziwiali sztukę Alojzego Lysko "Mianujom Mie Hanka" , brali udział w projekcie polsko- czeskim. W sierpniu odwiedziła Dzienny Dom Senior+ Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, poseł na Sejm RP Pani Barbara Dziuk, I wicewojewoda Śląski Pan Jan Chrząszcz. Poprzez różne zajęcia kulinarne, muzyczne, proste ćwiczenia,usprawniająco-koordynujące z wykorzystanie dostępnego sprzętu sportowego aktywizujemy osoby starsze do dalszego podejmowania wysiłku w życiu codziennym.Seniorzy biorą udział w akcjach charytatywnych. Dzięki dotacji i utworzeniu Dziennego Domu Senior+ w Kaletach stworzono Seniorom warunki sprzyjające samorealizacji, wykorzystania tkwiących w Seniorach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości oraz utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.