Środa, 01 Lutego 2023  Imieniny: Brygidy, Ignacego, Seweryna

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Kaletach informuje, że w dniu 19 listopada 2015 r. Rada Miejska w Kaletach podjęła uchwałę Nr 87/XII/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wprowadzone zostały nowe stawki opłaty, które wynoszą odpowiednio:

8,50 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
17,00 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
Ponadto w związku z wprowadzeniem przez Urząd Miasta Kalety z dniem 01.01.2016 r. Systemu Identyfikacji Masowej Podatników, wraz z zawiadomieniem będą dostarczane indywidualne numery kont, na które należy dokonywać wpłat z tytułu Gospodarki odpadami.
Jednocześnie informujemy, że Miasto Kalety podpisało nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą PZOM Strach sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Konopiskach, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 r. przez okres 3 kolejnych lat. Ww. firma wyłoniona w drodze przetargu w ramach Porozumienia Gmin będzie obsługiwała teren Miasta Kalety, Gminy Koszęcin, Gminy Ciasna, Gminy Kochanowice, Gminy Pawonków, Gminy Konopiska, Gminy Woźniki.