Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

W Kaletach odbyło się krajowe zebranie członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow

19 maja, w piątek, w sali konferencyjnej restauracji „Gościnna” w Kaletach odbyło się krajowe zebranie członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow.

Na wstępie zgromadzonych gości powitali członek Krajowego Komitetu Koordynującego Stowarzyszenia- burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego p. Józef Blank, oraz gospodarz- burmistrz Miasta Kalety p. Klaudiusz Kandzia.

W kolejnych punkcie zebrania delegacje poszczególnych miast wchodzących w skład Stowarzyszenia mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną na temat Sianów przedstawioną przez burmistrza Macieja Berlickiego. Tuż po niej odbyło się głosowanie w sprawie przystąpienia Sianowa do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

Następnie przedstawiciele Olsztynka- przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Wojda oraz Lubawy- burmistrz Maciej Radtke, omówili swoją samoocenę sporządzoną w celu recertyfikacji miast w Stowarzyszeniu. Uchwały w sprawie re certyfikacji ww. miast podjęto jednogłośnie.

W następnej kolejności konferujący zajęli się sprawą organizacji przyszłorocznego Festiwalu Miast Cittaslow. Swoje kandydatury do tej imprezy zgłosiły wcześniej dwa miasta: Biskupiec i Lidzbark. Głosowania okazały się jednak zbędne, ponieważ burmistrz Biskupca oddał honorowo organizację Festiwalu w 2018 r. Lidzbarkowi.

Po rozstrzygnięciu kwestii festiwalowych nastąpiło sprawozdanie Krajowego Komitetu Naukowego Cittaslow, które odczytał p. Stanisław Harajda – sekretarz komitetu. Rozmawiano o kwietniowych warsztatach w Nidzicy, publikacji „Dobre praktyki w miasteczkach Cittaslow” oraz wycieczkach pilotażowych Cittaslow.

Sprawozdanie z udziału polskiej delegacji w Zgromadzeniu Ogólnym w Australii przedstawił p. Marcin Galibarczyk – kierownik Biura Cittaslow.

Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Stowarzyszenia.

Na wniosek burmistrza Lidzbarka- p. Macieja Sitarka, po wysłuchaniu utworu, przedyskutowano kwestię uznania kompozycji przygotowanej przez p. Stanisława Deję, za oficjalny hymn Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Nastąpiło głosowanie, w którym opowiedziano się za uznaniem kompozycji za ww. hymn.

W ostatnim punkcie zebrania przyszedł czas na dyskusję i wolne wnioski.