Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Szansa na gazociąg w Kaletach ?

14 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się spotkanie burmistrza miasta z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Głównym tematem spotkania było wstępne rozeznanie możliwości doprowadzenia sieci gazu ziemnego do naszego miasta. Jak się okazało podczas spotkania, to czy Kalety zostaną zgazyfikowane, zależy tylko i wyłącznie od ilości zadeklarowanych odbiorców i łącznego poboru gazu, co zagwarantowałoby rentowność inwestycji. W tym celu Miasto Kalety zamierza wysłać pismo intencyjne do dyrekcji Spółki w Zabrzu o chęci uzbrojenia miasta w sieć gazową. Najpierw jednak niezbędne będzie zbadanie ilości potencjalnego zużycia gazu w mieście. Dlatego planowane jest w najbliższym czasie przeprowadzenie badania ankietowego wśród wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych jak i indywidualnych mieszkańców. Wynik ankiety (zadeklarowana ilość rocznego zużycia gazu) będzie kluczowy do oszacowania przez Polską Spółkę Gazownictwa rentowności budowy gazociągu w Kaletach.