Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Sprawozdanie z LII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W czwartek 18 stycznia 2024 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, XLIX sesja Rady Miejskiej w Kaletach, przewodniczyła jej Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

Nr 458/LII/2024 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2024 rok.

Nr 459/LII/2024 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr 445/LI/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Nr 460/LII/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Kaletach - Jędrysku na przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.

Nr 461/LII/2024 w sprawie uchylenia uchwały Nr 446/LI/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2023 r.
Nr 462/LII/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka z Asyżu w Kaletach - Miotku na przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.

Nr 463/LII/2024 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

LII sesja Rady Miejskiej