Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Sprawozdanie z LIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 20 lutego 2024 r., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się, zwołana w trybie nadzwyczajnym, LIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, przewodniczyła jej Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:
Nr 464/LIII/2024 w sprawie przyjęcia przez Miasto Kalety od Powiatu Tarnogórskiego realizacji zadania związanego z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Kalety.
Nr 465/LIII/2024 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2024 rok.
Nr 466/LIII/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.
Nr 467/LIII/2024 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2024 roku.
Nr 468/LIII/2024 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.