Niedziela, 03 Lipca 2022  Imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza

Remont drogi gminnej ul. Dębowa w Kaletach rozpoczęty

W poprzednim tygodniu rozpoczęto prace związane z remontem drogi ul. Dębowej w Kaletach. Wykonawcą robót jest Firma Hucz Spółka z o.o. Sp. komandytowa, ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów. Prace prowadzone są na odcinku: od końca ul. Brzechwy do końca posesji nr 12 ul. Dębowej. W zakres prac wchodzi m.in.: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości: 5 cm i 4 cm. Umocnienie poboczy dwustronne 2 x 0,5 m z kruszywa naturalnego. Koszt tego etapu remontu drogi ul. Dębowej wyniesie 511.136,43 zł. Na realizację tej inwestycji Nadleśnictwo Świerklaniec przekazało środki finansowe w kwocie 200.000 zł, pozostała część pochodzi z budżetu Miasta Kalety.