Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Prawie 2 miliony złotych na modernizację infrastruktury drogowej w mieście Kalety

Modernizacja infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego są zadaniami priorytetowymi w naszym mieście. Corocznie Gmina Kalety zabezpiecza środki finansowe w budżecie miasta na realizację nowych drogowych zadań inwestycyjnych. Warto podkreślić, iż inwestycje drogowe należą do grupy zadań najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z tej właśnie infrastruktury.
Dlatego też na 2023 rok zostały zabezpieczone w budżecie środki na przebudowę aż czterech dróg gminnych - ul. Kościuszki, ul. Myśliwskiej, ul. Polnej oraz ul. Kochanowskiego – III etap. Przebudowa drogi ul. Kościuszki oraz ul. Kochanowskiego - III etap obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o długości odpowiednio 266,00 mb oraz 200,00 mb. Natomiast przebudowa drogi ul. Myśliwskiej oraz ul. Polnej obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,00 m i długości odpowiednio 324 mb oraz 146 mb.
W wyniku przeprowadzonych pozytywnie postępowań przetargowych, podpisane zostały umowy na realizację ww. inwestycji na łączną kwotę 1 805 862,75 zł. Termin na wykonanie robót to 6 miesięcy od dnia podpisania umów. Prace zgodnie z zapewnieniami wykonawców rozpoczną się jeszcze w marcu br.
Inwestycje te zostaną sfinansowane w pełni ze środków własnych gminy.