Niedziela, 03 Lipca 2022  Imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza

Odbiór przebudowy ul. 3 Maja w Drutarni

W dniu 15 czerwca 2022 roku odbył się odbiór końcowy robót związany z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ulica 3 Maja w Kaletach Drutami. Wykonawcą prac była Spółka z o.o. „GÓRA” z Węglowic. W odbiorze wzięli udział: burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, radny Dawid Wolnik, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin Dariusz Golis, wykonawca robót i inspektor nadzoru. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego o długości 280 mb i szerokości 5 mb. Koszt robót brutto 398.080,72 zł, w tym dofinansowanie Nadleśnictwa Koszęcin w kwocie 99.520,18 zł.

 

Widok ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni oraz uczestników odbioru przebudowy tej ulicy

Widok ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni oraz uczestników odbioru przebudowy tej ulicy

Widok ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni oraz uczestników odbioru przebudowy tej ulicy

Widok ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni oraz uczestników odbioru przebudowy tej ulicy

Widok ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni oraz uczestników odbioru przebudowy tej ulicy

Widok ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni oraz uczestników odbioru przebudowy tej ulicy

Widok ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni oraz uczestników odbioru przebudowy tej ulicy

Widok ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni oraz uczestników odbioru przebudowy tej ulicy