Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Na terenie Kalet powstaje pomiarowa stacja opadowa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie prowadzi prace związane z umieszczeniem stacji opadowej w Kaletach Zielonej. Stacja będzie umożliwiała pozyskanie danych dot. opadów atmosferycznych.
Cały projekt IMGW realizuje w ramach umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego celem jest ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry i Wisły.
Przedsięwzięcie przewiduje m.in. modernizację i rozbudowę sieci stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego w całej Polsce. Jedną z takich stacji, jest stacja opadowa w Kaletach. Co najważniejsze, w ramach podpisanego porozumienia, IMGW będzie przesyłał do urzędu gminy dane dotyczące opadów atmosferycznych, z których również będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani.


stacja meteo

stacja meteo