Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Minął kolejny rok... Kalety wg danych statystycznych

Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem 2021 przedstawiamy garść statystyk dotyczących miasta Kalety za rok ubiegły. Liczba narodzonych, a jednocześnie zameldowanych w Kaletach mieszkańców w roku 2020 wyniosła 52 osoby, w tym 25 dziewczynek i 27 chłopców. W roku 2019 liczba ta była wyższa, bo 69. Znacznie wzrosła liczba zgonów: 111 w 2020 roku i 95 w roku 2019. W roku 2020 statystyka małżeństw wynosiła 35, a więc była niższa niż w roku 2019, gdzie wyniosła 48, w tym zarówno małżeństwa wyznaniowe jak i cywilne.

W minionym roku czasowo zameldowały się w naszym mieście 244 osoby, w tym 130 cudzoziemców. Spoza gminy dokonało migracji do Leśnego Zakątka Śląska 76 osób, zaś przemeldowały się w jego obrębie 233 osoby.

W ubiegłym roku kaletanie odebrali 364 dowody osobiste. Wśród ogólnej populacji miasta przeważają kobiety: 4305, natomiast mężczyzn jest 4038.

Najstarszym obywatelem Kalet jest obecnie 1 osoba urodzona w roku 1920. Jest nim Pan Grzegorz Mazur z Jędryska. Najmłodszym mieszkańcem Kalet jest natomiast Borys urodzony w grudniu 2020 r.

 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

101

95

196

3

45

45 90

4-5

69

65

134

6

36

36

72

7

34

41

75

8-12

219

205

408

13-15

105

107

212

16-17

67

47

114

18

23

35

58

19-65

2775

0

2775

19-60

0

2453

2453

> 65

564

0

564

> 60

0

1176

1176

ogółem

4038

4305

8343