Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Lasy społeczne - zaprojektujmy je razem

W związku z nowym Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Świerklaniec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zwołuje dnia 25.10.2022 r. Naradę Techniczno-Gospodarczą (NTG).
Do dnia 30 września 2022 r. można zgłaszać obszary leśne, które są najistotniejsze z punktu widzenia rekreacji, estetyki krajobrazu, ochrony przyrody, zabezpieczenia wód oraz edukacji ekologicznej dla mieszkańców Kalet oraz turystów. Chcemy współpracować ze wszystkimi interesariuszami, którym na sercu leży dobro Kalet. Przeanalizujemy nadesłane propozycje i uwagi- wszystko po to, aby razem wypracować jak najlepsze rozwiązania dla naszego miasta.
Wszystkie zgłoszone jak i zidentyfikowane przez Miasto Kalety projekty dotyczące ww. obszarów leśnych o zwiększonej funkcji społecznej zostaną przekazane przez burmistrza miasta Kalety do Nadleśnictwa Świerklaniec.
Telefony kontaktowe: Monika Gambuś 034 352 76 41, Przemysław Kocot 034 352 76 48 e-mail: ekologia@kalety.pl