Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Informacja o sprzedaży węgla przez Miasto Kalety

W dniu 4 listopada miasto Kalety przystąpiło do rządowego programu sprzedaży węgla po referencyjnej cenie, zgodnie z ustawą z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Jeszcze tego samego dnia zaczęliśmy zbieranie wniosków o zakup.
W dniu 10 listopada otrzymaliśmy ofertę WĘGLOKOKS KRAJ SA na sprzedaż 250 ton węgla, co na ten dzień pokrywało z naddatkiem złożone wnioski. Do podpisania umowy z dostawcą węgla doszło w dniu 18 listopada. W tym samym dniu podpisaliśmy również umowy ze składami węgla TADEX oraz JANTRANS, które będą odpowiadały za jego dystrybucję na terenie Kalet. Jeszcze w tym tygodniu pierwsze 50 ton węgla trafi ze składu kopalni KWK BOBREK do Kalet. Już w trakcie podpisywania umowy z dostawcą węgla okazało się, że zapotrzebowanie na paliwo stałe zgłaszane przez naszych mieszkańców znacznie przekracza przyznany nam wolumen. Dlatego natychmiast poinformowaliśmy Węglokoks Kraj SA o chęci jego zwiększenia do 500 ton. O fakcie tym również poinformowaliśmy za pośrednictwem Wojewody Śląskiego Ministerstwo Aktywów Państwowych, odpowiedzialne za realizację rządowego programu. Na chwilę obecną (22.11.2022) złożono już 344 wnioski o preferencyjny zakup węgla na łączną ilość 496 ton.
Ponieważ ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń w terminach wnioski o preferencyjny zakup węgla można składać w systemie ciągłym i są one obsługiwane na bieżąco w kolejności zgłoszeń. Ze względu jednak na ograniczoną ilość przyznanego węgla na chwilę obecną faktury będą wystawiane odpowiednio do ilości zakontraktowanego paliwa stałego.