Niedziela, 28 Listopada 2021  Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

Do 12.500 zł dofinasowania na działania zmniejszające niską emisję18-04-2017 12:49:24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O dotację mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go nowoczesnym piecem węglowym oraz źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii (OZE).

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programy SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, (tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania) oraz zabudowa nowego źródła. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć:
1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu. W przypadku likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja 

Dotację można uzyskać do kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła służących do podgrzewania cieplej wody użytkowej. Dotacji podlega również termomodernizacja ścian, stropodachów i dachów oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ale tylko w budynkach oddanych do użytkowania do 16.12.2002 r.

Wysokość dotacji do zakupu źródła ciepła wynosi:
a) 25% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż:
4.500 zł do kotła na paliwo stałe w tym biomasę 5 klasy,
3.000 zł do kotła gazowego lub olejowego,
2.500 zł do kotła elektrycznego,
7.500 zł do pompy ciepła powietrznej,
12.500 zł do pomp ciepła gruntowych i pozostałych.

b) Do 15% kosztów dla urządzeń grzewczych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lecz nie więcej niż:
2.250 zł do kolektorów słonecznych,
4.500 zł do pompy ciepła powietrznej,
7.500 zł do pomp ciepła gruntowych i pozostałych.

c) Do 15% kosztów termomodernizacji lecz nie więcej niż:
3.750 zł dociepleń ścian,
2.250 zł docieplania stropodachów i dachów,
3.000 zł do wymiany okien i drzwi zewnętrznych.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku.
Telefon kontaktowy: 32 60 32 252, (32) 60 32 200 , (32) 60 32 255, (32) 60 32 215

Źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html