Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Apel o wsparcie lokalnego zabytku UNESCO

Miasto Kalety otrzymało apel tarnogórskiego samorządu o zwrócenie uwagi na trudną sytuację jedynego na Górnym Śląsku, obiektu światowego dziedzictwa UNESCO - zabytkowej kopalni rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach, którym opiekuje się Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Obecne obostrzenia oraz ograniczenia spowodowane pandemią oraz brak funduszy, postawiły pod znakiem zapytania dalszą działalność tej organizacji, a co za tym idzie niepewne stały się losy tego wspaniałego zabytku historii, jakim jest wspomniana kopalnia.
Mając na uwadze ochronę światowego dziedzictwa kulturowego oraz kierując się dobrem tak cennych zabytków na naszych ziemiach, tarnogórscy radni zachęcają okoliczne samorządy do przystąpienia do Stowarzyszenia i zostania członkiem wspierającym tę organizację. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia spotkał się w ubiegłym tygodniu z prezesem SMZT p. Zbigniewem Pawlakiem w celu omówienia ewentualnego wsparcia Stowarzyszenia przez Miasto Kalety.
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kaletach, burmistrz przedstawi radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia naszej gminy do w/w Stowarzyszenia. Ideą członka wspierającego jest m.in inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie, właściwego wykorzystania i promocji miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Aby wsparcie miało również realne znaczenie dla Stowarzyszenia, członek wspierający wnosi składkę członkowską, która pomoże zrealizować jej statutowe cele. Podobne uchwały podjęły już samorządy w Miasteczku Śląskim oraz Tarnowskich Górach, a także Powiat Tarnogórski.