Sobota, 16 Grudnia 2017  Imieniny: Albiny, Zdzisławy, Alicji WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Gospodarka odpadami

 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna styczeń 2018 - czerwiec 2018  

  Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z terenu Miasta Kalety w miesiącach styczeń 2018 - czerwiec 2018.

  - harmonogram zabudowa jednorodzinna - pobierz

  -  harmonogram zabudowa wielorodzinna - pobierz

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna styczeń 2018 - czerwiec 2018
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna czerwiec 2017 - grudzień 2017  
  wiecej
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna czerwiec 2017 - grudzień 2017
 • Uwaga odrębne terminy wywozu odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej  

  Urząd Miejski w Kaletach informuje, że firma PZOM STRACH wywożąca odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej zmienia termin wywozu odpadów segregowanych począwszy od miesiąca czerwca br.

  wiecej
  Uwaga odrębne terminy wywozu odpadów segregowanych w zabudowie jednorodzinnej
 • Informacja o unieważnieniu postępowania na: Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych  
  wiecej
  Informacja o unieważnieniu postępowania na: Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaletach  
  wiecej
  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaletach
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna kwiecień 2017 - grudzień 2017  

  Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z terenu Miasta Kalety w miesiącach kwiecień 2017 – grudzień 2017.

  harmonogram zabudowa jednorodzinna - pobierz

  harmonogram zabudowa wielorodzinna - pobierz

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna kwiecień 2017 - grudzień 2017
 • Zaproszenie do składania ofert na "Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych  
  wiecej
  Zaproszenie do składania ofert na
 • Opłaty za śmieci  

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi druków wpłat na „śmieci” informujemy, że przy wpłatach dokonywanych w oddziale banku PKO BP w Kaletach (gdzie nie ponoszą Państwo dodatkowej opłaty za wpłatę) wystarczy okazać Indywidualny numer konta, który został Państwu doręczony wraz z podaniem kwoty do wpłaty. Podobna sytuacja jest przy wpłatach dokonywanych przez internetowe systemy płatności. W przypadku zagubienia indywidualnego numeru konta do wpłat, można dzwonić do Urzędu Miejskiego w Kaletach pod numer telefonu 34 3527 660. Jeśli jednak, opłata za „śmieci” jest dokonywana w innym miejscu (tzw. punktach opłat czy na poczcie) można posłużyć się drukiem do wpłat, który można odebrać w Urzędzie Miejskim w Kaletach, I piętro, pokój nr 9.

  Opłaty za śmieci
 • Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

  Urząd Miejski w Kaletach informuje, że w dniu 19 listopada 2015 r. Rada Miejska w Kaletach podjęła uchwałę Nr 87/XII/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzone zostały nowe stawki opłaty, które wynoszą odpowiednio:

  8,50 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  17,00 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

  Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Ponadto w związku z wprowadzeniem przez Urząd Miasta Kalety z dniem 01.01.2016 r. Systemu Identyfikacji Masowej Podatników, wraz z zawiadomieniem będą dostarczane indywidualne numery kont, na które należy dokonywać wpłat z tytułu Gospodarki odpadami. Jednocześnie informujemy, że Miasto Kalety podpisało nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą PZOM Strach sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Konopiskach, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 r. przez okres 3 kolejnych lat. Ww. firma wyłoniona w drodze przetargu w ramach Porozumienia Gmin będzie obsługiwała teren Miasta Kalety, Gminy Koszęcin, Gminy Ciasna, Gminy Kochanowice, Gminy Pawonków, Gminy Konopiska, Gminy Woźniki.

 • Aktualizujmy deklaracje  

  Obowiązująca od 2013 roku tzw. Ustawa śmieciowa narzuciła na właścicieli nieruchomości obowiązek składania i aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niejednokrotnie jednak zapomina się o aktualizacjach mających związek np. z wyjazdem członka rodziny na dłuższy okres czasu poza miejsce zamieszkania (studenci, pracownicy sezonowi) czy też śmiercią współdomownika. Nagminnie nie aktualizuje się również niestety deklaracji w przypadku narodzin dziecka albo zamieszkania w budynku (mieszkaniu) nowej osoby. Przypominamy, iż właściciel nieruchomości ma obowiązek aktualizacji deklaracji w wyżej opisanych bądź podobnych przypadkach w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Nie zastosowanie się do powyższych unormowań, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych wykazanych na deklaracji, może skutkować odgórną decyzją Burmistrza Miasta Kalety co do wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualizacji deklaracji można dokonywać w Urzędzie Miejskim w Kaletach, I piętro, biuro nr 9.

 • Uwaga na gorący popiół!  

  Przypominamy, że popiół wrzucamy do kosza na odpady komunalne zmieszane. W związku z trwającym właśnie sezonem grzewczym ostrzegamy, iż popiół wrzucany do pojemnika nie może być gorący, ponieważ może spowodować pożar i uszkodzenie pojemnika na odpady. Przypominamy, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do eksploatacji pojemnika zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalety i utrzymywania pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 • Rewolucja śmieciowa krok po kroku  

  Szanowni Mieszkańcy Kalet

  W związku z wdrażaniem z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie Miasta Kalety zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości zamieszkałych, przekazuję Państwu formularz DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

  Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ma obowiązek złożenia wypełnionej DEKLARACJI w Urzędzie Miejskim w Kaletach pokój nr 11, do dnia 31.03.2013 r. Do deklaracji dołączono BROSZURĘ zawierającą szczegółowe informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście.

  Proszę o terminowe złożenie deklaracji, gdyż niewypełnienie tego obowiązku do 31.03.br., będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego, co spowoduje, że właściciel będzie obciążony wyższą stawką podstawową za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Niezależnie od tego spowoduje to również wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co w konsekwencji może wpłynąć na podniesienie stawek opłaty za odbiór odpadów.

  Burmistrz Miasta Kalety mgr Klaudiusz Kandzia

  • Zasady selektywnej zbiórki odpadów pobierz
  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   pobierz doc pobierz pdf
  • Ulotka “Rewolucja śmieciowa”pobierz

   

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn listopad 2017

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM