Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Wodociągi miejskie i kanalizacja

 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2018 roku
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2018 roku

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu maju 2018 roku z trzech punktów poboru.

  więcej
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - luty 2018 roku
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - luty 2018 roku

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu lutym 2018 roku z czterech punktów poboru.

  więcej
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - listopad 2017 roku
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - listopad 2017 roku

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu listopadzie 2017 roku z czterech punktów poboru.

  więcej
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - sierpień 2017 roku
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - sierpień 2017 roku

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu sierpniu 2017 roku z trzech punktów poboru.

  więcej
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2017 roku
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2017 roku

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu maju 2017 roku z trzech punktów poboru.

  więcej
 • Informacja o taryfie na zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Informacja o taryfie na zbiorowe odprowadzanie ścieków

  Na sesji Rady Miejskiej w Kaletach w dniu 23 marca 2017 r. zatwierdzono taryfę na zbiorowe odprowadzanie ścieków. Od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku obowiązywać będzie nowa taryfa, zgodnie z którą cena netto za 1m3 odprowadzanych ścieków wynosić będzie 4,52 zł do tej pory było 4,38 zł. Cena brutto (z VAT) za 1m3 odprowadzanych ścieków to 4,88 zł, do tej pory było 4,73 zł.

 • Informacja o taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Informacja o taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

  W dniu 27 kwietnia 2017 roku, na sesji Rady Miejskiej w Kaletach została podjęta uchwała nr 200/XXVI/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Kalety. Zatwierdzona taryfa obowiązywać będzie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. i nie zakłada podwyżki opłaty za wodę oraz stawki abonamentowej, które pozostają na poziomie: opłata za wodę: 4,99 zł/m3 (brutto), stawka abonamentowa: 3,24 zł/m-c (brutto).

 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - luty 2017 roku
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - luty 2017 roku

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu luty 2017 roku z trzech punktów poboru.

  więcej
 • Zabezpiecz wodomierz przed działaniem warunków atmosferycznych
  Zabezpiecz wodomierz przed działaniem warunków atmosferycznych

  W związku z utrzymującymi się mrozami, wodociągi miejskie w Kaletach zwracają się z prośbą o dodatkowe zabezpieczenia wodomierzy oraz instalacji wodociągowych w budynkach przed zamarznięciem. W szczególności należy zwrócić uwagę na budynki nie zamieszkałe.

 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - listopad 2016 roku
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - listopad 2016 roku

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu listopadzie 2016 roku z trzech punktów poboru.

  więcej
 • W nocy z 25 na 26 października br. nastąpi przerwa w dostawie wody
  W nocy z 25 na 26 października br. nastąpi przerwa w dostawie wody

  Urząd Miejski w Kaletach informują, że w związku z planowanymi pracami sieciowymi prowadzonymi przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach w nocy z 25 na 26 października 2016 r. wystąpi przerwa w dostawie wody dla całego Miasta Kalety w godzinach od 22:00 do 2:00. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - wrzesień 2016 roku
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - wrzesień 2016 roku

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu wrześniu 2016 roku z trzech punktów poboru.

  więcej
 • Informacja o taryfie za wodę
  Informacja o taryfie za wodę

  Wodociągi Miejskie w Kaletach informują mieszkańców miasta Kalety o zmianie taryfy za wodę, która będzie obowiązywać od dnia 1.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. W okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. opłata za wodę dla wszystkich odbiorców pozostaje bez zmian na poziomie: 4.99 zł (brutto) za 1 m3. Stawka abonamentowa wyniesie 3,24 zł/m-c. Taryfa za wodę opracowana została zgodnie ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.)

 • Twardość wody w mieście Kalety
  Twardość wody w mieście Kalety

  W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszego miasta, Wodociągi Miejskie w Kaletach pragną poinformować, że twardość ogólna wody w sieci wodociągowej wynosi 3.1 [mmol/l] co zgodnie z skalą twardości wody zaliczana jest do wody średnio-twardej.Twardość wody w mieście Kalety

  więcej
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2016 roku
  Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2016 roku

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu maju 2016 roku z czterech punktów poboru.

  więcej