Czwartek, 18 Lipca 2024  Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Nieruchomości

 • Działki na sprzedaż
  Działki na sprzedaż

  Urząd Miejski w Kaletach informuje, że w swoich zasobach posiada na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi.

  więcej
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalety

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kalety.

  nieruchomość gruntowa niezabudowana,
  położenie: Kalety, ul. 1 Maja (osiedle), karta mapy 2 Kalety,
  uzbrojenie: energia elektryczna,
  przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 2KS1 – tereny obsługi komunikacji-garaże, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, działka o kształcie regularnym zbliżonym do kwadratu, teren działki płaski, nieogrodzony, niezalesiony, wydzielony pod budynki garażowe, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00063551/5 jako własność Gminy Kalety.

  więcej
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Chmielnej

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Chmielnej. Działka nr 313/24 o powierzchni 0,0406 ha, nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, położenie: Kalety, ul. Chmielna, karta mapy 1 dod.1 Jędrysek, przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN61 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  więcej
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego.

  więcej
 • Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 64, stanowiącego własność gminy Kalety

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 64, stanowiącego własność gminy Kalety.

  Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 37,26 m2, położony jest w Kaletach przy ul. 1 Maja 64, opisany w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00058116/6, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego, na działce nr 2162/36
  o powierzchni 0,0490 ha.

  Lokal mieszkalny składa się z:

  pokoju o powierzchni 19,98 m2
  kuchni o powierzchni 8,89 m2
  łazienki o powierzchni 2,63 m2
  przedpokoju o powierzchni 5,76 m2

  Do lokalu przynależne jest pomieszczenie - piwnica o powierzchni użytkowej 10,20 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 417/10.000.

  więcej
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku garażowego
  Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku garażowego

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze sprzedażą położonego na niej budynku garażowego. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej, położenie: Kalety, ul. B. Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek, z dostępem do drogi publicznej, przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  więcej
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własnośc Skarbu Państwa w uzytkowaniu wieczystym Gminy Kalety
  więcej
 • Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy 1 Maja (działka nr 2419/36 o pow. 35 m2) stanowiącej własność Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 25 listopada 2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r.

 • Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

  Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 10.11.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 10 listopada do dnia 1 grudnia 2014 r.

 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

  Burmistrz Miasta Kalety informuje,

  że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy Chmielnej (działka nr 313/24), stanowiącej własność Gminy Kalety.

  Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 29 października 2014 r. do dnia 19 listopada 2014 r.

 • Ogłoszenie w sprawie wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom

  Burmistrz Miasta Kalety

  informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 21.10.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.

  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 21 października do dnia 12 listopada 2014 r.