Poniedziałek, 24 Września 2018  Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Nieruchomości

 • Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego i ul. ks. Rogowskiego  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. Dąbrowskiego i ul. ks. Rogowskiego , stanowiących odpowiednio własność Gminy Kalety oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 4 października 2016 r. do dnia 26 października 2016 r.

 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety.

  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 30.08.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 30 sierpnia 2016 r. do dnia 20 września 2016 r.

  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 341  
  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego , stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 17 sierpnia 2016 r.

 • Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 28.06.2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 12 lipca 2016 r.

  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 340  
  więcej
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 339  
  więcej
 • Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 338  

  W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym” Urząd Miasta Kalety zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 338. W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 29 lutego 2016 roku do dnia 30 marca 2016 roku.

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej:

  - działka nr 2661/133 o powierzchni 0,0114 ha,
  - nieruchomość niezabudowana,
  - położenie: Kalety, ul. Krótka, karta mapy 1 Jędrysek,
  - przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym
  - planem zagospodarowania przestrzennego wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MN104 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  więcej
 • Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 24.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom.
  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 24 listopada do dnia 15 grudnia 2015 r.

  więcej
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety.

  Nieruchomość nr 1:
  nieruchomość gruntowa niezabudowana, położenie: Kalety, ul. B.Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek, uzbrojenie: energia elektryczna, przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00084727/3 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety, działka nr 512/64 o powierzchni 0,0035 ha,
  cena wywoławcza – 1 600 zł,
  wadium – 300 zł.
  Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  Nieruchomość nr 2:
  nieruchomość gruntowa niezabudowana, położenie: Kalety, ul. B.Chrobrego, karta mapy 1 Żyglinek, uzbrojenie: energia elektryczna, przeznaczenie w planie zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niżej wymieniona nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 1MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00084728/0 jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy Kalety, działka nr 513/64 o powierzchni 0,0035 ha,
  cena wywoławcza – 1 600 zł,
  wadium – 300 zł.
  Do wylicytowanej w drodze przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaletach przy ul. Krótkiej – działka nr 2661/133, stanowiącej własność Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia 2 grudnia 2015 r.

 • Informacja o wywieszeniu wykazu zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) wywieszony został w dniu 06.10.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ulicy Żwirki i Wigury 2 wykaz zasiedlonych lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 6 października do dnia 27 października 2015 r.

  więcej
 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego  

  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Kaletach przy ul. B. Chrobrego (działki nr: 512/64 i 513/64), stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalety. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 29 września 2015 r. do dnia 21 października 2015 r.

  więcej

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn lipiec 2018

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM