Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

  Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dla obszaru Województwa Śląskiego.
  Zjawisko/stopień zagrożenia: burze z gradem/1. Ważność: od godz. 10:00 dnia 29.06.2020 do godz. 20:00 dnia 29.06.2020 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 100 km/h. Prawdopodobieństwo: 80%.

  więcej
 • Mini ogród botaniczny zachwyca wyglądem

  Od kilku dni ciągle pada. Deszczowa pogoda nie nastraja zbyt optymistycznie, szczególnie o tej porze roku. Jednak spragnione wody rośliny, które wiosną nie otrzymały jej za wiele, mogą właśnie teraz rosnąć i rozkwitać. Przyszkolny ogródek botaniczny na ul. 1 Maja, na zagospodarowanie którego nasze Miasto otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach, ma się wspaniale, w tej mogłoby się wydawać niesprzyjającej aurze. Rośliny się ukorzeniły i po roku od nasadzenia możemy dostrzec jak nabierają właściwych kształtów. Za kilka lat ogród będzie piękną ozdobą centrum naszego miasta.

  więcej
 • Jeszcze tylko dziś czekamy na zgłoszenia do konkursu miejskiego na najładniejszy balkon i przydomowy ogród

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniejszy balkon i przydomowy ogród. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców miasta Kalety do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz zaszczepienie w ludziach pasji ogrodniczej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają! Formularze zgłoszeń przyjmowane są do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach (parter budynku) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kalety.pl.

  więcej
 • Statystyka bezrobocia w mieście Kalety

  Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 30.04.2020 roku przedstawiała się następująco:
  – Powiat Tarnogórski 5,1%;
  – Województwo Śląskie 4,2%;
  – Kraj 5,8%.
  W gminie Kalety, wg stanu na dzień 31.05.2020 r. było 252 bezrobotnych, w tym 162 kobiety. 29 osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w tym 17 kobiet.

  więcej
 • Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

  Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Poniżej porządek obrad.

  więcej
 • Pomoc Miasta Kalety dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Ofiar Katynia w Kaletach Zielonej

  Wzorem lat poprzednich Gmina Kalety zadeklarowała pomoc dla powiatu tarnogórskiego na realizację inwestycji drogowych w naszym mieście. Tym razem pomoc dotyczy projektu przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Ofiar Katynia w Kaletach na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarnogórską do skrzyżowania z ul. Wierzbową oraz budowy ciągu pieszo - rowerowego na ww. odcinku, w wysokości 50 % kosztów wykonania ww. zadania. Po przeprowadzeniu przez powiat przetargu na ww. cel najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 82 000 zł.

  więcej
 • Orkiestra Dęta z Kalet przyłączyła się do akcji #GaszynChallenge

  Miejska Orkiestra Dęta z Kalet z przyjemnością odpowiedziała na wyzwanie Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi do #GaszynChallenge i  przyłączyła się do zbiórki na rzecz chorej Sandry https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengesandra Dziękujemy naszej kaletańskiej Orkiestrze za udział w akcji!
  Do #GaszynChallenge dyrektor MDK Kalety Marian Lisiecki nominuje:
  - Tarnogórską Orkiestrę Dętą przy TCK w Tarnowskich Górach pod dyrekcją Marka Misia
  - Miejski Dom Kultury w Ustroniu
  - Základní umělecká škola Vítkov
   

 • Rusza nowy Program „Sportowe Wakacje+”

  Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Jego celem jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.

  więcej
 • Powszechny spis rolny 2020

  W roku 2020 na terenie całego kraju, również i w naszym mieście, przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Prace spisowe prowadzone będą w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

  – osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

  – osób prawnych;

  – jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

  Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Formami przekazywania danych jest samopis internetowy, wywiad telefoniczny lub bezpośredni w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

  Szczegółowe informacje o spisie dostępne na stronie: https://rolny.spis.gov.pl/

  więcej
 • Spłonął most na Małej Panwi łączący Kuczów z Truszczycą

  Wczoraj, 16 czerwca 2020 r., doszło do pożaru, podczas którego częściowo spłonął drewniany most na rzece Mała Panew łączący Kuczów z Truszczycą. Most ten od kilkunastu lat był nieczynny z powodu złego stanu technicznego, jednakże z powodu wczorajszego pożaru korzystanie z obiektu jest surowo wzbronione. Dlatego obowiązuje całkowity zakaz wstępu na obiekt, który stanowi strefę zagrożenia, a przebywanie na nim grozi śmiercią lub kalectwem. Do konstrukcji mostu przymocowany jest rurociąg zasilający w wodę mieszkańców Truszczycy.

  więcej
 • Wyzwanie przyjęte, zadanie wykonane!

  Miasto Kalety dziękuje Gminie Koszęcin za nominację do #GaszynChallenge. Jak widać nasze miasto wyzwań się nie boi. Pracownicy kaletańskiego Urzędu Miejskiego wykonali to zadanie wzorowo! Cel akcji jest szczytny. To pomoc półrocznej Sandrze, która choruje na SMA. Uczestnicy wyzwania mają za zadanie wykonać 10 pompek lub przysiadów, opublikować w sieci film z tego zdarzenia oraz wpłacić co najmniej 5 złotych na rzecz chorej Sandry  TUTAJ
  Do #GaszynChallenge Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia nominuje:
  - Miasto Miasteczko Śląskie,
  - Miejską Orkiestrę Dętą z Kalet
  - Partnerskie Miasto Ustroń.
  Zachęcamy do przyłączenia się do akcji!

 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - maj 2020 r.

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu maju 2020 roku. Próbki do badań pobrane zostały z czterech punktów poboru.

  więcej
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej lipiec - wrzesień 2020

  Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalety w miesiącach lipiec 2020 – wrzesień 2020.

  więcej
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego

  Prezentujemy Postanowienie nr 235/2020 Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kalety w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

  więcej
 • Ogłoszenie o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

  Burmistrz Miasta Kalety – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

  1) być pełnoletnim,

  2) zamieszkiwać na terenie Gminy Kalety,

  3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

  4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

  5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  więcej