Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Zostań stypendystą programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego

  Do 20 lipca 2020 r. można składać wnioski w ramach konkursu stypendialnego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego. Celem konkursu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej. O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie będący po pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej.

  więcej
 • Przebudowa sieci wodociągowej dla dzielnicy Truszczyca zakończona

  W związku z pożarem mostu na rzece Mała Panew w ciągu ul. Dębowej do którego była podwieszana sieć wodociągowa i wynikającym z tego zagrożeniem możliwości przerwania dostaw wody dla dzielnicy Truszczyca, Miasto Kalety w trybie pilnym dokonało przebudowy istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie nowego przekroczenia rzeki w technologii bezwykopowej. Zrealizowana inwestycja zapewni ciągłość dostaw wody dla Truszczycy. Jednocześnie informujemy, że most w ciągu ul. Dębowej jest wyłączony z użytkowania i korzystanie z niego jest surowo wzbronione.

 • Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1). Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć służących obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie – poprzez wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

  źródło: https://nfosigw.gov.pl/

  więcej
 • Pasieka edukacyjna z mini ogrodem roślin miododajnych

  Zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu przy pasiece edukacyjnej na kaletańskim Ichtioparku poprzez nasadzenie roślin miododajnych. Miasto na ten cel pozyskało dotację w kwocie ponad 12.000,00 zł. Nasadzenia wykonane zostały w formie wysepek, aby umożliwić dzieciom swobodną obserwację przyrodniczą.

  więcej
 • Na jagody tylko do kaletańskich lasów

  Zapraszamy do kaletańskich lasów, w których na dobre rozpoczął się sezon na jagody. Znajdziecie tutaj rozległe tereny porośnięte krzaczkami, które w tym roku gęsto pokryły się dorodnymi owocami. Jak wiadomo jagody bogate są w witaminy oraz makro i mikroelementy (potas, fosfor, wapń, żelazo, cynk i mangan), które maja pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Wyśmienicie nadają się do różnego rodzaju potraw, szczególnie deserów oraz na przetwory, które posłużą zimą. Zapraszamy do korzystania z dobrodziejstw, które oferują nam nasze lasy.

  więcej
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie wydłużony

  Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony został do 26 lipca 2020 r. Wsparcie to przysługuje między innymi, gdy żłobek lub przedszkole, do którego uczęszcza dziecko, jest zamknięty z powodu koronawirusa. Dodatkowy zasiłek przysługuje również ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z zasiłku mogą również skorzystać rodzice dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  więcej
 • Wyniki II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Kaletach

  W niedzielę 12 lipca 2020 r., w naszym kraju odbyła się druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Również w naszym mieście od godz. 7.00 do 21.00 w pięciu obwodowych komisjach wyborczych, mieszkańcy Kalet mogli w głosowaniu tajnym podjąć decyzję o tym kto przez kolejne pięć lat będzie piastował urząd Prezydenta.

  więcej
 • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w centrum miasta

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza II pisemny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kaletach do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godziny 9.30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.00.

  więcej
 • ZUS oddział w Zabrzu zaprasza na indywidualny instruktaż

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na indywidualny instruktaż zakładania konta na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS. W ramach instruktażu między innymi będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy, czy tarczy antykryzysowej za pośrednictwem portalu. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32/ 277 88 07. Osoby niesłyszące mogą zapisać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem monika.jarysz@zus.pl.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie pierwszeństwa obsługi w lokalach wyborczych

  Minister Zdrowia wydał rozprządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym. Zapisy tego dokumentu, zapewniają w pierwszej kolejności obsługę osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3 oraz osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

  więcej
 • Programy rehabilitacyjne GCR Repty

  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty" dla mieszkańców województw śląskiego przygotowało dwa programy rehabilitacyjne - „Sercu na ratunek" oraz „Stawiam na zdrowie". Są one skierowane do osób pracujących oraz chcących wrócić na rynek pracy, borykających się z dolegliwościami układu ruchu, schorzeniami serca oraz zagrożonych ich wystąpieniem w przyszłości. Aby zgłosić swoje uczestnictwo w wybranym projekcie, wystarczy odwiedzić ośrodek - pawilon D. Pracownik tej placówki udzieli szczegółowych informacji oraz przed przyjęciem dokumentów dokona ich weryfikacji. Dodatkowych informacji na temat powyższych programów można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 32 390 17 52.

 • Plenerowy mini koncert Miejskiej Orkiestry Dętej w Ichtioparku

  W najbliższą niedzielę 19 lipca 2020 r. serdecznie zapraszamy do Ichtioparku na mini koncert Miejskiej Orkiestry Dętej. Początek występu zaplanowany został na godzinę 16.00. Po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami będzie okazja do plenerowego wysłuchania utworów w wykonaniu naszych "dęciaków". Przypominamy również, że w związku z trwającą epidemią koronawirusa, podczas koncertu, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, prosimy o stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny w szczególności zachowania dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa. Serdecznie zapraszamy i pamiętajmy, że nasza orkiestra w Ichtioparku potrafi zorganizować prawdziwe show, czego dowodem są poniższe zdjęcia!

  więcej
 • Miasto zawnioskowało o dotację na modernizację budynku szkoły w Miotku

  W ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 4.1 odnawialne źródła energii, Miasto Kalety ubiega się o bezzwrotną dotację na kolejny projekt, który ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Jak już wcześniej informowaliśmy, władze samorządowe podejmują starania, aby budynek szkoły w Miotku stała się jeszcze bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska. W tym celu w ramach wspomnianego naboru starają się o kwotę 450.000 zł, która pozwoli na realizację założeń projektu, który przewiduje montaż powietrznej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

  więcej
 • Nocne Zawody Gruntowe Koła PZW Kalety

  Zarząd Koła PZW Kalety informuje, że w dniach 18/19 lipca 2020 r. nad zbiornikiem wodnym Zielona Górna, odbędą się  nocne zawody gruntowe. Zbiórka pod wiatą na zbiornikiem Zielona Góra o godz. 17:00. Zapisy do dnia 16 lipca 2020 r. pod numerami tel.608 579 399 oraz 501 609 437. Zawody będą trwały 12 godzin od godz.19:00 do godz. 7:00.

  więcej
 • Kalety? Ale jazda

  Zachęcamy do śledzenia fanpage na Facebooku o ciekawych inicjatywach, które w trakcie trwającego okresu wakacyjnego organizowane są na terenie naszego Miasta. Fanpage Kalety? Ale jazda – Serdecznie zapraszamy!
   

  więcej