Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • W Ichtioparku pojawiły się raki

  Po zadomowieniu się w Ichtioparku ryb oraz pszczół przyszedł czas na...raki. Te małe, słodkowodne skorupiaki, często określane są mianem bioindykatorów jakości wód, ponieważ wybierają do życia tylko czyste i wyjątkowo dobrze natlenione zbiorniki wodne. Pierwsze raki zauważone zostały w naszym parku tematycznym w ubiegłym tygodniu. Mamy nadzieję, że szybko zaklimatyzują się w ekosystemie Ichtioparku i zostaną w nim na dobre.

  więcej
 • Uwaga PSZOK nieczynny

  Informujemy, że w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczący się przy ul. Ks. Drozdka 30 w Kaletach, będzie nieczynny z przyczyn technicznych.

 • Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kalety

  Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła obowiązek uzyskania przez burmistrza wotum zaufania. Jest to instrument, który umożliwia Radzie Miasta dodatkową funkcję kontrolną nad działalnością organu wykonawczego. Wotum zaufania to ustosunkowanie się Rady Miasta do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie gminy za rok poprzedni, w szczególności realizację polityki gminy, strategii oraz podjętych uchwał rady.

  więcej
 • Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z kolejnym jednogłośnym absolutorium

  Dzisiaj, 30 lipca 2020 r. w sali sesyjnej kaletańskiego magistratu odbyło się jedno z najważniejszych w tym roku posiedzeń Rady Miejskiej w Kaletach, podczas którego radni uchwałą Nr 158/XIX/2020 jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi miasta Klaudiuszowi Kandzi za wykonanie budżetu za 2019 rok. To najważniejsze dla organu wykonawczego uznanie Rady Miejskiej, poprzedzone było podjęciem uchwały, w której radni udzielili także burmistrzowi wotum zaufania.

  więcej
 • Tablice informacyjne z opisami najciekawszych przyrodniczo miejsc w Kaletach

  W ramach V edycji Budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego, mieszkaniec naszego miasta, a zarazem radny powiatowy p. Eugeniusz Ptak, zgłosił projekt – poparty przez naszych mieszkańców - polegający na usytuowaniu na terenie naszego miasta sześciu tablic informacyjnych z opisami najciekawszych miejsc przyrodniczych, które warto zobaczyć w Kaletach.

  więcej
 • Środki Funduszu Inwestycji Samorządowych na remont ulicy Twardowskiego w Jędrysku

  Miasto Kalety otrzymało promesę na kwotę 637.127,00 zł z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych w ramach Tarczy dla Samorządów. Środki te gminy mogą wykorzystać na lokalne inwestycje takie jak np. remonty dróg. Po otrzymaniu dotacji, o którą Miasto będzie wnioskować, planowane jest aby przeznaczyć ją na remont ulicy Twardowskiego w Jędrysku. Na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej zabezpieczone zostaną już środki na ten cel. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

  więcej
 • Rejestr Danych Kontaktowych

  Ministerstwo Cyfryzacji w ramach rozwoju systemów rejestrów państwowych uruchomiło w grudniu 2019 r. Rejestr Danych Kontaktowych, którego głównym celem jest ułatwienie kontaktu urzędów z obywatelami. Dzięki RDK instytucje państwowe mogą z wyprzedzeniem informować np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, a także rozpatrzeniu złożonych wniosków. Do tej pory, do RDK dołączyło już 3,5 miliona Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne.

  więcej
 • Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów

  Od 1 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów. O stypendium ubiegać mogą się uczniowie klas V, VI,VII i VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studenci do 26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego. Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety składać można od 1.09.2020 r. do 30.09.2020 r. w przypadku studentów od 1.10.2020 r. do 31.10.2020 r. Formularze wniosków po pobrania poniżej.

  więcej
 • Przedsiębiorcy z Kalet to ludzie z pasją i pomysłem

  Młodzi ludzie z terenu naszego miasta to pomysłowe i bardzo przedsiębiorcze osoby. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia miał okazję przekonać się o tym niedawno, będąc zaproszony na otwarcie outletu „Świeczkowy Zawrót Głowy” mieszczącego się w Kaletach przy ul. ks. Drozdka. Otwarcie sklepu zbiegło się z wizytą w naszym mieście Pani marszałek Izabeli Domogały, która również postanowiła osobiście pogratulować i życzyć sukcesów właścicielom firmy.

  więcej
 • Powszechny Spis Rolny 2020

  Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zostanie on prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in. osoby kierującej gospodarstwem rolnym, rodzaju użytkowanych gruntów itp. produkcji ekologicznej itp. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

  więcej
 • Drugie życie Pałacu w Zielonej?

  Wiele wskazuje na to, że pałac Donnersmarcków w Zielonej doczeka się wreszcie lepszych czasów. Niszczejącym budynkiem, zainteresował się przedsiębiorca, właściciel firmy Natur Day, który zakupił budynek wraz z całym terenem przynależącym. Nowy właściciel obiektu spotkał się niedawno z burmistrzem Klaudiuszem Kandzią, Panią Marszałek Izabelą Domogała oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Alojzym Rupikiem, aby przedstawić plany inwestycyjne rozwoju tego miejsca. Wykonane zostały już wizualizacje terenu, z których wynika, że nowy nabywca ma poważne zamiary względem obiektu.

  więcej
 • Strażacy z kaletańskiej OSP patrolowali zbiorniki wodne w Zielonej

  Pogoda w weekend dopisała, a słońce i wysoka temperatura zachęciły naszych mieszkańców do spędzenia wolnego czasu nad zbiornikami wodnymi w Zielonej. Jednak jak już wcześniej informowaliśmy, ze względu na sytuację epidemiczną i mając na względzie bezpieczeństwo wypoczywających, Miasto Kalety nie uruchomiło w tym roku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Zielonej. Wielu wypoczywających szuka jednak ochłody w kąpielach, co jest zakazane ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się wirusa, jak i braku ratowników wodnych w tym miejscu.

  więcej
 • Konkurs „Praca dawniej” – wyślij stare fotografie z pracy i zawalcz o cenne nagrody

  Bez względu na profesję, kiedyś codzienność w pracy z pewnością wyglądała nieco inaczej niż dziś. Konkurs „Praca dawniej” ma na celu pokazanie tych różnic na zdjęciach przesłanych przez uczestników. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy dwóch województw: śląskiego i małopolskiego w wieku 60+. Zgłoszeń można dokonać za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie: https://www.aplikuj.pl/konkurs-senior-zgloszenie. Formularz online jest aktywny przez całe wakacje – do 11 września 2020 r. Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci kursów komputerowych, telefonów komórkowych i książek. Organizatorem konkursu jest witryna – Aplikuj.pl., a partnerem m.in. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zachęcamy do zabawy!

  więcej
 • Odnowiono parkiet w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Miotku

  Okres wakacyjny jest idealnym momentem na wykonywanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Miasto korzystając z tej okazji wykonało remont parkietu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Miotku. Po wycyklinowaniu drewna, nałożeniu nowych warstw lakieru oraz odnowieniu linii boisk, pomieszczenie prezentuje się wyjątkowo pięknie. Mamy nadzieję, że uczniowie po okresie wakacyjnym z radością będą korzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej.

  więcej
 • W Miotku stanęła nowa wiata przystankowa

  W tym tygodniu zamontowana zastała nowa wiata przystankowa na ul. Tarnogórskiej w Miotku. Poprzednia wiata, tydzień wcześniej padła ofiarą wandalizmu, a jej naprawa przekraczała koszty zakupu nowej, które wyniosły blisko 6.500 zł. O zdarzeniu poinformowany został ubezpieczyciel mienia oraz Policja. W najbliższym czasie wiata zostanie także oznakowana fotografiami kaletańskiej przyrody.

  więcej