Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Warsztaty kulinarne promujące zdrowy tryb życia

  Dzisiaj, 13 sierpnia br., w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbędą się bezpłatne warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy kaletańskiego MOPS-u. Mają one na celu promocję zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania, przeciwdziałania marnotrawstwu żywności, a także naukę racjonalnego zarządzania budżetem domowym. Warsztaty organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019. Skorzysta z nich 15 osób. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.

 • Kolejny awans w kaletańskiej kadrze pedagogicznej

  11 sierpnia br. burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia złożył gratulacje Pani Esterze Sornat-Frei, nauczycielce języka angielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku, z okazji uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Pani Estera zdała egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną w Kuratorium Oświaty w dniu 10 sierpnia 2020 r. Uzyskanie najwyższego stopnia awansu zawodowego świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych oraz potwierdza posiadanie wysokiego poziomu kompetencji zawodowych.

  więcej
 • Kaletański projekt na liście wniosków do budżetu partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego

  W ubiegłym tygodniu zakończono przyjmowanie wniosków do V edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego. Dziękujemy radnemu powiatowemu p. Eugeniuszowi Ptakowi oraz grupie inicjatywnej naszych mieszkańców za zgłoszenie projektu zadania na terenie Miasta Kalety. Wniosek pn. „Ciekawostki przyrodnicze powiatu tarnogórskiego. Tablice informacyjne na terenie Miasta Kalety-Leśnego Zakątka Śląska” znalazł się na liście 24 złożonych projektów (pozycja nr 9). Zgodnie z harmonogramem budżetu partycypacyjnego rozpoczęła się weryfikacja ww. projektów pod względem formalnym i merytorycznym.

  więcej
 • Przerwa w dostawie wody w dzielnicy Drutarnia

  Wodociągi Miejskie w Kaletach informują, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi, w dniu 12 sierpnia 2020 roku od godziny 9:00 do godziny 12:00 z przyczyn technicznych wystąpi przerwa w dostawie wody dla dzielnicy Drutarnia. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Dwie wiaty przystankowe w Miotku zyskały nowy wygląd

  W wymienionej niedawno wiacie przystankowej, która padła ofiarą wandalizmu oraz na wiacie od strony parkingu przy kościele w Miotku, naklejono nowe, wielkoformatowe naklejki. Fotografie pobliskiej Zielonej, wypoczynkowej dzielnicy naszego miasta, będą zachęcać podróżnych do odwiedzenia naszych stron, zaś mieszkańcom Kalet przypominać o bogactwach przyrodniczych jakie miasto posiada. Mamy nadzieję, że naklejki w wiatach autobusowych nie zostaną zniszczone lub oklejone mało estetycznymi ogłoszeniami, ale na długo będą cieszyć oczy podróżnych.

  więcej
 • Wakacyjna akcja pobierania krwi

  Miasto Kalety w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach organizuje w dniu 18 sierpnia 2020 roku, kolejną akcję pobierania krwi. Ambulans z mobilną stacją krwiodawstwa ustawiony zostanie na parkingu przy Restauracji “Gościnna” w godzinach 10.00 – 14.00. Dla każdej osoby, która odda w tym dniu swoją krew, przewidziano upominek.

  więcej
 • Zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalety

  W niedzielę, 2 sierpnia, nad zbiornikiem sekcyjnym- łowiskiem specjalnym Ichtiopark, rozegrane zostały tradycyjne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. Zawody zorganizowało Koło PZW Kalety. Startowało 26 zawodników reprezentujących koło PZW Kalety.Wędkarze rywalizowali w dwóch sektorach.

  więcej
 • Sztandar NSZZ Solidarność Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych dziedzictwem mieszkańców Kalet

  W dniu 9 sierpnia 2020 r. nastąpi przekazanie historycznego sztandaru NSZZ Solidarność Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach z 1981 roku. Ponieważ KZCP w Kaletach nie istnieją, naturalną rzeczą jest, że pamiątki z tego przedsiębiorstwa, które mają wartość historyczną, naukową i społeczną powinny być własnością mieszkańców Kalet.

  więcej
 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, istnieje możliwość uzyskania przez podmioty, które spełniają przesłanki określone w art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego tj. m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe, koła łowieckie – jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów. Maksymalna wysokość pożyczki to 5.000 zł., jednak nie więcej niż 10% przychodów uzyskanych w 2019 r. W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach. 

  więcej
 • Podziękowanie dla właścicieli Restauracji „Słono i Słodko”

  Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, składa serdeczne podziękowania właścicielom Restauracji „Słono i Słodko” Państwu Katarzynie i Czesławowi Myrcik, za ufundowanie darmowych posiłków dla służb mundurowych patrolujących w czasie wakacji tereny wokół zbiorników wodnych w Zielonej.

  więcej
 • Polski Bon Turystyczny

  Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności . Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+.

  więcej
 • Nabór do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

  Kancelaria Prezydenta RP rozpoczęła nabór do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który potrwa do 8 września 2020 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy wyróżnienia w siedmiu kategoriach tj. Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna, Startup_PL oraz Badania+Rozwój. Prezydent RP może przyznać również Nagrodę Indywidualną.
  Związek Powiatów Polskich, będąc jedną z wyróżnionych instytucji, które mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody, zachęca do przedstawiania kandydatur podmiotów gospodarczych.

  więcej
 • Kalety w rankingu „Bogactwo Samorządów 2020”

  Portal internetowy pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikował ranking dochodów jednostek samorządowych per capita w 2019 r. Kalety uzyskały w rankingu bardzo dobrą 280 pozycję ze wskaźnikiem zamożności na jednego mieszkańca w 2019 r. równym 3.282,54 zł. W zestawieniu ujętych zostało 1537 gmin. Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pełny ranking zamożności samorządów do pobrania poniżej.

  więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ul. Twardowskiego w Kaletach. Termin składania ofert upływa 17 sierpnia 2020 r., o godzinie 9:50. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10.00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach.

  więcej
 • Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

  Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach 30 lipca 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XIX sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po przekazaniu sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z rozpatrzeniem Raportu o stanie gminy za 2019 rok, udzielenia wotum zaufania burmistrzowi a w następnej kolejności, przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniem absolutorium.

  więcej