Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Postęp prac projektowych gazyfikacji Kalet

  Dzisiaj, 11 marca 2021 r., w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnień przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie dróg powiatowych w naszym mieście. Konsultacje odbyły się na wniosek firmy I-PROJEKT z Gliwic wykonującej dla Kalet dokumentację projektową budowy wspomnianej sieci gazowej.

  więcej
 • Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta Kalety rozpoczęte

  Miasto Kalety rozpoczyna realizacje robót w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych. Rozpoczęliśmy od najpilniejszych remontów na drogach o nawierzchniach asfaltowych poprzez naprawy ubytków tych nawierzchni.

  W ramach remontów cząstkowych rozpoczynamy również naprawy na bocznych drogach gminnych o nawierzchniach tłuczniowo-gruntowych, wg najpilniejszych potrzeb. Aktualnie wyłoniony w przetargu wykonawca rozpoczyna prace na tych drogach w Kuczowie. Dalej realizacja przebiegała będzie dla dróg wg najgorszego ich stanu technicznego dla poszczególnych dzielnic.

 • Aktywność na plus. Rusza nabór ofert do programu „Aktywni+”

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór ofert w konkursie do tegorocznej edycji programu „Aktywni+”.  Głównym celem tego programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W jego ramach organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł. Oferty można składać do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00.

  więcej
 • Zgłoś się do projektu rehabilitacji kompleksowej umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił rekrutację do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Kompleksowa rehabilitacja to nowe rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Projekt skierowany jest do tych wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.

  więcej
 • W Kaletach odbędzie się konferencja ekologiczna na temat ochrony pszczół. Miasto pozyskało już dofinansowanie na ten cel

  Miasto Kalety uzyskało kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tym razem dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie w naszym mieście konferencji ekologicznej na temat ochrony owadów pszczołowatych. Odbędzie się ona wiosną na terenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej i dedykowana będzie dla grupy naszych Seniorów. Konferencja zorganizowana zostanie w plenerze z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. W organizację wydarzenia zaangażowani zostaną również mieszkańcy Kalet – członkowie Polskiego Związku Pszczelarstwa.

  więcej
 • 20 marca zapraszamy na tradycyjne sprzątanie Zielonej!

  To już 10 lat jak wspólnymi siłami w czynach społecznych sprzątamy tereny wokół zbiorników wodnych w Zielonej. Pierwszy taki czyn zainicjowany został w 2011 roku przez burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzię. Przez te wszystkie lata wspierali nas w tej akcji członkowie koła wędkarskiego PZW Kalety z prezesem Robertem Kudrem na czele, radni Rady Miejskiej w Kaletach, społecznicy oraz mieszkańcy Zielonej.
  Dlatego wszystkich mieszkańców chcących bezinteresownie włączyć się w to działanie i którym leży na sercu piękno naszej dzielnicy turystycznej – Zielonej, zapraszamy do pomocy w sobotę 20 marca 2021 r. Zbiórka o godzinie 8.00 przy wiacie (grzybku) pomiędzy górnym, a dolnym zbiornikiem wodnym. Prosimy o zabranie narzędzi mogących być przydatnymi przy pracach (grabki, łopaty, miotły, taczki, worki na śmieci, itp.). Obowiązkowo należy mieć ze sobą maseczkę zasłaniającą usta i nos.

  więcej
 • APEL Komisariatu Policji w Kaletach

  Komisariat Policji w Kaletach zwraca się z prośbą do mieszkańców o informowanie o wszelkich przypadkach związanych z niewłaściwym parkowaniem w rejonie ul. Księdza Rogowskiego w Kaletach. Informacje te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta, jak również pozwolą skuteczniej ścigać sprawców powyższych wykroczeń. Zgłoszenia można kierować pod bezpłatny numer alarmowy 112 lub 997.

 • TVP 3 Katowice o zabiegach pielęgnacyjnych kaletańskich pomników przyrody

  Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka programu TVP 3 Katowice pn. “Ekonatura”, na temat zabiegów pielęgnacyjnych jakie przeprowadzane będą na zabytkowej Alei Dębów w Truszczycy oraz Cisie Donnersmarcka w Jędrysku. Na realizację tego zadania Miasto Kalety pozyskało środki zewnętrzne z WFOŚIGW w Katowicach. Część dotycząca naszego miasta rozpoczyna się od 14:27 minuty materiału.

   

 • Oferta pracy

  Firma NaturDay, która od niedawna jest właścicielem Pałacu Myśliwskiego w Zielonej, poszukuje pracowników na stanowiska: Asystentka/asystent do działu rozwoju i badań w firmie NaturDay oraz Asystentka/Asystent Zarządu​. Osoby zainteresowane współpracą mogą wysyłać swoje zgłoszenia na adres rekrutacja@naturday.pl

  więcej
 • Ruszyła XIII edycja Krajowego Konkursu Energetycznego dla młodzieży

  1 marca wystartowała XIII edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. profesora Jacka Malko. Po raz kolejny zdolni młodzi ludzie, pasjonujący się energetyką i ekologią, mają szansę stanąć w szranki i zaprezentować swoje pomysły ekspertom z branży. W XIII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego mogą wziąć udział osoby urodzone w latach 1998-2005. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych. Projekty można nadsyłać do 14 czerwca 2021 roku.

  więcej
 • Inwestorze, skorzystaj z portalu e-budownictwo Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

  Jak informuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, trwają prace nad rozbudową portalu https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/. Obecnie udostępniony na tej stronie generator umożliwia tylko wypełnianie i pobieranie wybranego wniosku. Docelowo w sposób elektroniczny będzie można złożyć między innymi wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym. Do złożenia wniosku w takiej formie będzie wymagane jego podpisanie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Planowany termin uruchomienia tej funkcjonalności to jesień 2021 r.

  więcej
 • Realizacja pomocy żywnościowej w 2021 r.

  Kalety od wielu lat realizują Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej. Realizatorem programu w gminie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku bieżącym program ten będzie obejmować dostawy żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące w formie warsztatów. Osoby zainteresowane ww. formą pomocy proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaletach – siedziba Urzędu Miejskiego pokój nr 8, 7a, tel. 34 3578 656.

  więcej
 • Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku z możliwością jego wydłużenia do 30 września 2021 r. – po drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021. Obowiązkową i dominującą formą spisu jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub za pośrednictwem rachmistrza spisowego. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy.

  więcej
 • Konkurs "Seniorzy w Akcji". Zdobądź dotację i wsparcie w realizacji projektu społecznego

  Ruszyła rekrutacja do 14. edycji konkursu dla osób 60+ „Seniorzy w akcji”, który realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu: „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz par międzypokoleniowych we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja, stowarzyszenie, dom kultury). Konkurs ma przyjazną formułę. Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Składanie listów intencyjnych trwa do 22 marca 2021 roku.

  więcej
 • Ruszył nabór do projektu " Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością"

  Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do Studentów ostatniego roku studiów lub absolwentów, a także osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Rekrutacja trwa w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

  więcej