Poniedziałek, 08 Sierpnia 2022  Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Umów wizytę w urzędzie skarbowym bez wychodzenia z domu

  Usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" to nowy model obsługi podatników wprowadzony w urzędach skarbowych w ubiegłym roku. Dzięki nim zapewniono klientom nie tylko większy komfort załatwiania spraw, ale przede wszystkim podniesiono bezpieczeństwo podatników i urzędników. Umówienie wizyty pozwala szybko, komfortowo i bez kolejek załatwić sprawy w urzędzie skarbowym.

  więcej
 • Spotkanie z mieszkańcami Miasta Kalety w sprawie uzgodnień przebiegu trasy gazociągu

  W związku z trwającymi uzgodnienia przebiegu gazociągu poprzez obszar naszego miasta, Urząd Miejski w Kaletach organizuje spotkanie z mieszkańcami, którzy są właścicielami terenów, przez które planowany jest przebieg gazociągu. Z ww. osobami, z którymi firma projektująca gazociąg nie dopełniła jeszcze wszystkich formalności skontaktuje się w najbliższym czasie telefonicznie pracownik Urzędu Miejskiego w Kaletach w celu zaproszenia na spotkanie i ustalenia godziny spotkania, które jest zaplanowane na czwartek 22 kwietnia. Poprzez organizację tego spotkania Miasto Kalety postanowiło wspomóc firmę I-PROJEKT Gliwic projektującą gazociąg w załatwianiu kwestii formalnych, ponieważ szybkie wykonanie projektu przyspieszy również budowę gazociągu, co jest w interesie wszystkich mieszkańców naszego miasta. Mieszkańcy będą umawiani indywidualnie z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

 • Zestawienie ofert w przetargu na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Truszczycy

  Dzisiaj, 15 kwietnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach mialo miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na “Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach-Truszczycy”. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty potencjalnych wykonawców. Poniżej przestawiamy zestawienie ofert.

  więcej
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

  Trwają prace budowlane w ramach inwestycji, której efektem będzie 200 kW instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj co oznacza, że wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym odpowiedzialny jest za realizację inwestycji od projektu, aż po prace budowalne. Obecnie, po przeprowadzonych pracach porządkowych na tym terenie, rozpoczęła się zabudowa konstrukcji, do której docelowo zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne do produkcji zielonej energii.

  więcej
 • Obowiązujące obostrzenia w walce z koronawirusem - z wyjątkami - przedłużone do 25 kwietnia

  Podczas dzisiejszej (14 kwietnia br.) konferencji prasowej Ministra Zdrowia, poinformowano o przedłużeniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa – z wyjątkami – do 25 kwietnia 2021 r. Od poniedziału, 19 kwietnia br. otwarte zostaną żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dopuszczona będzie możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.

  więcej
 • Wiosenne zarybianie Ichtioparku

  Wypełniając założenia i ideę funkcjonowania naszego Ichtioparku, Miasto Kalety kolejny raz zarybiło staw na jego terenie. Wczoraj, 13 kwietnia br., do zbiornika zostało wpuszczone 400 kg karpi. Ryby już wkrótce będą atrakcją dla naszych mieszkańców próbujących swoich sił w wędkarstwie. Kolejne zarybianie zbiornika w parku tematycznym planowane jest jesienią.

  więcej
 • Mała gastronomia od nowego sezonu ponownie w Ichtioparku

  Miasto Kalety uruchomiło procedurę, która umożliwi funkcjonowanie w sezonie letnim gastronomii na wolnym powietrzu w kaletańskim parku tematycznym. Wykaz informuje o terenie do dzierżawy, na którym będzie mogła być prowadzona mała gastronomia. Tym samym, zachęcamy lokalnych przedsiębiorców do rozważenia możliwości świadczenia takich usług dla gości naszego Ichtioparku.

  więcej
 • Rusza konkurs dla firm związanych z turystyką i gastronomią

  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”. Konkurs ma na celu wsparcie przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych skutkami pandemii, których działalność była mocno ograniczona w wyniku wprowadzonych obostrzeń. Wnioski można składać do 18 maja 2021 r.

  więcej
 • Zmarł ostatni Naczelnik Miasta Kalety śp. Zygmunt Lachowski

  Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 11 kwietnia 2021 r. zmarł śp. Zygmunt Lachowski, ostatni Naczelnik Miasta Kalety w latach 1988-1990. Powołany na to stanowisko został z dniem 28.12.1987 r. przez ówczesnego Wojewodę Częstochowskiego.
  Śp. Zygmunt Lachowski był mieszkańcem Gminy Koszęcin. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 kwietnia br. o godz. 14.00 w kościele Świętej Trójcy w Koszęcinie. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Janiną Perz składają najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje Rodzinie Zmarłego.

 • Zachęcamy do zgłaszania Miasta Kalety do konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ogłosiło X Ogólnopolski Konkurs Gmina Przyjazna Rowerzystom. Ma on na celu spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach m.in. uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach oraz tworzą rowerową infrastrukturę. W tym roku to również turyści-kolarze dokonują zgłoszeń Gmin do konkursu, wypełniając krótką kartę zgłoszenia, którą należy przesłać w formie elektronicznej na adres poczta@narowerze.pttk.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Zachęcamy mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasto do ponownego zgłaszania Kalet jako Gminy Przyjaznej Rowerzystom i jednocześnie dziękujemy za wybór naszego miasta jako atrakcyjnego pod względem turystyki kolarskiej.

  więcej
 • Już szósty sezon będziemy wypoczywać w Ichtioparku

  Kiedy we wrześniu 2015 roku oficjalnie przekazywaliśmy w ręce naszych mieszkańców i turystów park tematyczny przy ul. Fabrycznej, nie się nie spodziewał, że Ichtiopark stanie się jednym z ulubionych miejsc do rekreacji i wypoczynku. Największą atrakcją tej przestrzeni publicznej jest niewątpliwie zbiornik wodny z wypożyczalnią sprzętu wędkarskiego.

  więcej
 • Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

  więcej
 • Rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczęta!

  Rozpoczęła się rekrutacja do tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Mogą w niej wziąć udział uczniowie w wieku od 13 do 17 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 maja do godz. 15:00. Zapraszamy do udziału!

  źródło: https://www.gov.pl

  więcej
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań wydłużony do 30 września 2021

  Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021. Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:
  - ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
  - dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.
  Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  więcej
 • Miasto Kalety pozyskało 16.000 zł. na opracowanie Programu Ochrony Środowiska

  Miasto Kalety otrzymało kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tym razem naszemu miastu została przyznana dotacja na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2025 z perspektywą na 2026-2030. Zaplanowany do opracowania Program będzie obejmował m.in. diagnozę stanu aktualnego gminy, a także cele i kierunki działań zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców miasta przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

  więcej