Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Bank rozbity! termomodernizacja MOW z ponad 1,5 milionową dotacją Unii Europejskiej

  Kończąca się perspektywa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 była dla Kalet wyjątkowo obfitująca w dodatkowe środki na realizację wielu inwestycji. Tym razem rzutem na taśmę, w ostatnim naborze dotyczącym termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wniosek Miasta Kalety na termomodernizację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach znalazł się w gronie projektów dofinansowanych.

  więcej
 • Weekendowa mała gastronomia w Ichtioparku

  W najbliższy weekend, jeśli warunki pogodowe będą sprzyjały, w kaletańskim Ichtioparku znów czynna będzie plenerowa gastronomia. Zapraszamy od godz. 14.00 do 21.00. Serdecznie zachęcamy wszystkich miłośników spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu do Ichtioparku, a także skorzystania z oferty plenerowego punktu gastronomicznego.

  więcej
 • Rowerowe patrole policji w naszym mieście

  Wzorem lat ubiegłych, w okresie wakacyjnym, kaletański komisariat policji prowadzi akcje rowerowych patroli naszego Miasta. Policyjne jednoślady można spotkać przede wszystkim na obszarach rekreacyjnych, gdzie funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów, m.in. nad zbiornikami wodnymi w Zielonej oraz parku tematycznym Ichtiopark. Prowadzona już od kilku lat w naszym mieście wakacyjna akcja rowerowych patroli przyniosła pozytywne efekty dla poprawy bezpieczeństwa, głównie ze względu na możliwość monitorowania miejsc trudno dostępnych dla radiowozów.

  więcej
 • Podziękowanie dla właścicieli Restauracji „Słono i Słodko”

  Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, składa serdeczne podziękowania właścicielom Restauracji „Słono i Słodko” Państwu Katarzynie i Czesławowi Myrcik, za ufundowanie posiłków dla służb mundurowych patrolujących w wakacyjne weekendy tereny wokół zbiorników wodnych w Zielonej oraz służb kaletańskiego pogotowia ratunkowego czuwających nad zdrowiem i życiem wypoczywających. Państwo Myrcik już drugi rok z rzędu wspomagają w ten sposób kaletańskie służby ratunkowe i patrolowe. Dziękujemy!

 • Wypełnij ankietę w związku z pracami nad nową Strategią Rozwoju Miasta Kalety

  Szanowni mieszkańcy, w związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Kaletach uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030, zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która stanowić będzie jeden z elementów diagnostycznych przy opracowania tego ważnego dla naszego miasta dokumentu. Weź udział w procesie, który będzie wskazywał kierunki rozwoju Kalet w najbliższych latach.

  więcej
 • Sprawozdanie z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

  We wtorek 29 czerwca br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXVI sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po przekazaniu do protokołu sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z rozpatrzeniem Raportu o stanie gminy za 2020 rok, udzielenia wotum zaufania burmistrzowi a w następnej kolejności, przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielenia absolutorium.

  więcej
 • Rock Time po raz kolejny bezkonkurencyjny!

  26 czerwca 2021 r., grupa Rock Time wzięła udział w I edycji maratonu swingowego Rock'In Summer organizowanego w ramach Summer Arena w Gliwicach. W konkursie brały udział pary z całej Polski. Uczestnicy mieli do przetańczenia godzinę jednak do ścisłego finału wybrano tylko 5 najlepszych par, w tym, aż 3 z Rock Time! Zwycięzcami konkursu zostali Katarzyna Bodora i Adrian Kalus. Drugie miejsce zajęli Karina Bronder i Krystian Chmielorz, 5 miejsce zajęli Lenka Dudek i Jakub Kowalski. O włos od finału znaleźli się Natalia Jencek i Dominik Gros, a publiczność zachwycił debiut naszych najmłodszych uczestników Sonii Kulawik i Maksymiliana Soleckiego. Gratulujemy wszystkim tancerzom i cieszymy się ogromnie, że mogliśmy w końcu uczestniczyć w takim wydarzeniu na żywo!

  więcej
 • Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kalety

  Rada Miejska w Kaletach, podczas dzisiejszej sesji w dniu 29 czerwca 2021 r., uchwałą Nr 225/XXVI/2021 jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Miasta Kalety Klaudiuszowi Kandzi wotum zaufania. Głosowanie poprzedzone zostało rozpatrzeniem i debatą nad Raportem o stanie gminy Kalety za 2020 r., do którego kaletańscy radni nie mieli zastrzeżeń. Wotum zaufania to ustosunkowanie się Rady Miasta do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie gminy za rok poprzedni, w szczególności realizację polityki gminy, strategii oraz podjętych uchwał rady. Jest to instrument, który umożliwia Radzie Miasta dodatkową funkcję kontrolną nad działalnością organu wykonawczego.

  więcej
 • Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z kolejnym jednogłośnym absolutorium

  29 czerwca 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku, podczas której Rada Miejska w Kaletach uchwałą nr 227/XXVI/2021 jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi miasta Klaudiuszowi Kandzi za wykonanie budżetu za 2020 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia włodarzowi naszego miasta absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kaletach.

  więcej
 • Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ul. Ustronna I etap, Kościuszki, Rymera-Lema w Kaletach)”. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/nie później niż do dnia 15 lipca 2021 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lipca 2021 r. o godz. 11:30.

  więcej
 • Program „Dobry Start” (300+) na nowych zasadach

  Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów, od 1 lipca br. zmieniają się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia z programu "Dobry Start" na rok szkolny 2021/2022. Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem świadczeń będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać w okresie od 1 lipca do 30 listopada br. do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, przez portal Emp@tia lub przez PUE ZUS.

  więcej
 • Kolejne lampy solarne rozbłysły nad zbiornikami wodnymi w Zielonej

  W bieżącym miesiącu, zakończyły się prace przy montażu kolejnych w naszym mieście lamp wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Przedłużyły one linię już istniejącego oświetlenia nad zbiornikami wodnymi w Zielonej. Dzięki tej inwestycji dojście na plażę, przy której uruchomiono wypożyczalnię kajaków, zostało w pełni oświetlone. Teraz wieczorne spacery z pewnością owocować będą wrażeniem pięknie podświetlonej przyrody znajdującej się przy zbiornikach wodnych w Zielonej.

  więcej
 • Uroczyste pożegnanie absolwentów kaletańskich szkół podstawowych

  25 czerwca 2021 roku, w kaletańskich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste apele związane z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. Na zaproszenie dyrektorów, gron pedagogicznych oraz uczniów, w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Kalety: burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz oraz radna Irena Nowak.

  więcej
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej LIPIEC - WRZESIEŃ 2021

  Poniżej zamieszczamy do publicznej wiadomości harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalety w miesiącach lipiec – wrzesień 2021 w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.

  więcej
 • Stypendia Powiatu Tarnogórskiego

  Do 10 lipca 2021 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów. Mogą się o nie starać uczniowie pobierający naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Stypendium jest przyznawane uczniowi za wyniki uzyskane w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym poprzedzającym uzyskanie stypendium. Średnia ocen ucznia za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić, co najmniej 4,8. Ponadto uczeń powinien osiągać sukcesy naukowo badawcze, artystyczne, sportowe lub udzielać się w wolontariacie.

  więcej