Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Znaczny wzrost udziału inwestycji - projekt budżetu na rok 2022 gotowy

  Zgodnie z ustawowym terminem Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz radnym projekt budżetu na rok 2022.

  Dochody budżetu na 2022 rok skalkulowane zostały w wysokości 39 051 182,26 zł.

  Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety wynoszą 40 483 226,26 zł.

  W budżecie Miasta Kalety na 2022 rok występuje deficyt w kwocie 1 432 044,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

  więcej
 • Zielona na kartach kalendarza

  Mieszkanka naszego miasta, Pani Małgorzata Musik z Zielonej, która na co dzień pasjonuje się fotografowaniem przyrody, została współwydawcą kalendarza na 2022 rok, ze zdjęciami swojego autorstwa. Fotografie w kalendarzu przedstawiają zbiorniki wodne w Zielonej w odsłonach czterech pór roku. Wydanie to będzie dostępne dla naszych mieszkańców w ramach promocji naszego miasta od stycznia przyszłego roku. Pani Małgorzacie serdecznie gratulujemy ciekawych zdjęć i dziękujemy za promowanie Leśnego zakątka Śląska.

  więcej
 • Bezpłatny przewóz autobusowy na terenie Miasta Kalety

  W środę, 17 listopada 2021 r., Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z firmą GTVBUS Polska Sp. z o.o., która od 1 września br. obsługuje przewozy autobusowe na linii Kalety-Tarnowskie Góry. Miasto od kilkunastu miesięcy czyniło starania o przywrócenie transportu autobusowego na terenie naszej gminy, tym samym w maju br. ogłosiło zamiar bezpośredniego zawarcia odpłatnej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W wyniku półrocznego ogłoszenia, ostatecznie udało się podpisać umowę z firmą GTVBUS Polska Sp. z o.o. Czas trwania umowy to 24 miesiące.

  więcej
 • Dzień Otwarty Notariatu

  Wyjątkową okazją, by porozmawiać z notariuszem poza kancelarią notarialną, jest Dzień Otwarty Notariatu – akcja edukacyjno-informacyjna organizowana od 2010 roku zawsze w ostatnią sobotę listopada.

  więcej
 • Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich osób pełnoletnich

  Ministerstwo Zdrowia informuje, że wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy zgłosić się do wybranego punktu szczepień i umówić termin. Osoby, które chcą skorzystać z możliwości bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć na nie recepty. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie, a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

  więcej
 • Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

  Informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 r. o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość (zdalny tryb obradowania), odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Poniżej porządek obrad.

  więcej
 • Kalety po raz kolejny w czołówce najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze”

  Miasto Kalety po raz kolejny udowodniło, że niekorzystne skutki i oddziaływania spowodowane wykorzystywaniem nieefektywnych źródeł ciepła nie są mu obojętne. Kalety po raz kolejny znalazły się w rankingu najaktywniejszych gmin w Polsce z liczbą złożonych wniosków 71 w ubiegłym kwartale, co zagwarantowało nam 15 miejsce na Śląsku jak i w całej Polsce.

  więcej
 • Program „Mój elektryk” w pełnej odsłonie. O dotacje do NFOŚiGW mogą występować już firmy i instytucje

  W ramach programu „Mój elektryk” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął 22 listopada br. nabór wniosków o dofinansowanie zakupu „elektryków” od podmiotów innych niż osoby fizyczne. Tym samym uruchomiony został trzeci i ostatni komponent projektu wspierającego rozwój elektromobilności w Polsce. Program przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dofinansowanie z NFOŚiGW ma formę refundacji, czyli dotyczy już zrealizowanych zakupów samochodów elektrycznych lub wodorowych.

  więcej
 • Zakończono przebudowę ulicy Jana w Miotku

  17 listopada 2021 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej ul. Jana w Kaletach Miotku. Wykonawcą inwestycji była firma HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z Boronowa. Wyremontowana została droga o nawierzchni z asfaltobetonu długości 555 mb i szerokości 5,5 m. Koszt robót brutto wyniósł 553.879,34 zł. W odbiorze poza przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Kaletach na czele z burmistrzem Miasta Kalety Klaudiuszem Kandzią uczestniczyli: przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Janina Perz, wiceprzewodniczący Alojzy Rupik, wykonawca robót oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

  więcej
 • Postanowienie o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

  Informujemy, że 25 listopada 2021 r., (czwartek) o godz. 13.30, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Będzie to sesja nadzwyczajna.
  Projekty uchwał – POBIERZ

  więcej
 • Wieczór poetycki w Miejskim Domu Kultury

  11 listopada 2021 r. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyła się inauguracja tomiku wierszy pt. „Dla Ciebie Tato”. Pozycja wydana została dzięki środkom pozyskanym z Programu Dom Kultury+ i jest kontynuacją pierwszej części tomiku pn. „Dla Ciebie Mamo”. Autorkami wierszy są nasze rodzime poetki p. Maria Rogocz, p. Małgorzata Brol, p. Anna Dudek i p. Laurencja Wons, a także p. Agata Kostka, która dopiero debiutuje w tej roli. Wieczór poetycki, podczas którego autorzy recytowali swoje utwory uświetniony został także występem muzycznym.

  więcej
 • Miasto Kalety wystąpiło z wnioskiem o przyznanie „Zielonego Czeku” dla nadleśniczego Nadleśnictwa Świerklaniec

  W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkursem „Zielone Czeki”, Miasto Kalety wystąpiło z wnioskiem o przyznanie tej nagrody nadleśniczemu Nadleśnictwa Świerklaniec p. Włodzimierzowi Błaszczykowi. Pan Włodzimierz Błaszczyk jest osobą powszechnie znaną i lubianą, mającą umiejętności budowania twórczych zespołów oraz efektywnej współpracy z władzami samorządowymi na wielu płaszczyznach podejmowanych działań.

  więcej
 • Informujemy, iż od dziś (19 listopada) w punktach sprzedaży na terenie miasta nabywać będzie można najnowszy, listopadowy numer "Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety"

  W numerze znajdą Państwo m.in. materiały dotyczące wydarzeń sportowych w mieście, informacje na temat partnerskiego programu "Co z tym odpadem- dobre rady na odpady", artykuł dotyczący przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie zakazu spalania śmieci i paliw niskich jakości w domowych piecach, relacje z miejskich pasowań na ucznia, informacje kaletańskiego MOPS-u oraz materiały dotyczące rankingów oraz miejskich inwestycji. Zachęcamy do zakupu i lektury!

 • Miasto nagrodziło Stypendiami Burmistrza Miasta Kalety najlepszych uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021

  15 listopada 2021 r., odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2020/2021. Oni też byli najważniejszymi gośćmi gali stypendialnej. Oprócz uczniów, ich rodziców i studentów w uroczystym spotkaniu uczestniczyli burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Alojzy Rupik, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena Nowak oraz radny powiatu tarnogórskiego Eugeniusz Ptak. To kolejny rok, kiedy Burmistrz docenia osiągnięcia uczniów, motywując ich do dalszej pracy, do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

  więcej
 • Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

  Informujemy, że 23 listopada 2021 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. Procedurę alarmowania na terenie poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Trening zostanie przeprowadzony na podstawie § 8 punktu 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).