Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Ruszył konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu turystyki

  Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Nabór dotyczy zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych oraz jednostek w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin realizacji zadań został przewidziany na okres od 1 marca do 31 grudnia 2022 r. Oferty można składać do 31 stycznia br.

  więcej
 • Konkurs miejski na najpiękniejsze świąteczne iluminacje. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia!

  Jeszcze tylko tydzień pozostał na zgłoszenia naszych mieszkańców do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Kalety na najładniej udekorowany - oświetlony balkon, obejście przydomowe i witrynę sklepową lub teren przedsiębiorstwa. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszego miasta do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego oto-czenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody!

  więcej
 • Bezpłatna komunikacja miejska w Kaletach – bez środków z „funduszu autobusowego”

  Bezpłatna komunikacja miejska w obrębie Miasta Kalety ruszyła w listopadzie ubiegłego roku. Z darmowych przejazdów mogą korzystać wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego, czy mieszkają w mieście, czy przyjechali, np. jako turyści. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji było jednym z głównych priorytetów burmistrza Klaudiusza Kandzi po okresie „lockdownu” związanego z pandemią oraz rezygnacji firmy „UNIMETAL” z organizacji przewozów na terenie miasta.

  więcej
 • Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

  Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza II nabór do projektu „Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  więcej
 • Podsumowanie rozgrywek GRAND PRIX w szachach za rok 2021

  Dnia 20.12.2021r. w naszej Sekcji szachowej działającej w Miejskim Domu Kultury w Kaletach dokonaliśmy podsumowania rozgrywek GRAND PRIX w szachach za lata 2020/21. Z uwagi na nieprzewidziane przez nikogo okoliczności należało wziąć pod uwagę klasyfikację prowadzoną również w roku 2020. Niestety wybuch pandemii wymusił prawie roczną przerwę w rozgrywkach. Tym bardziej miło było znowu się spotykać, pojawili się przy tym nowi utalentowani uczestnicy.

  więcej
 • Informacja dotycząca opłat za wędkowanie

  Zarząd Koła PZW Kalety informuje, że Skarbnik Koła przyjmuje opłaty za wędkowanie w każdy poniedziałek w Urzędzie Miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 2 (parter budynku) od godziny 16:00 do 19:00 - do końca kwietnia. Po tym terminie opłaty za wędkowanie przyjmowane będą po telefonicznym uzgodnieniu ze Skarbnikiem Koła tel. 608 664 271.

 • Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji w Centralnej Bazie Emisyjności Budynków

  Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

  więcej
 • Ogłoszono konkurs dotyczący wsparcia kultury fizycznej

  Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego na rok 2022. Celem konkursu jest wsparcie zadania publicznego Województwa Śląskiego, które będzie realizowane w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą.

  więcej
 • Zostaw swój podatek w mieście Kalety

  Jednym ze źródeł dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku podatku PIT właściwym miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania, nie zaś zameldowania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

  więcej
 • Chór „Sonata” kolędował w kościele parafialnym w Jędrysku

  W czwartek, 6 stycznia 2022 r., w święto Objawienia Pańskiego, w kościele parafialnym w Jędrysku odbył się koncert kolęd w wykonaniu kaletańskiego chóru SONATA. Wydarzenie to, jak zwykle, zgromadziło wielu mieszkańców naszego miasta, którzy mogli wysłuchać koncertu najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia składa serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi za współorganizację koncertu oraz Pani dyrygent Iwonie Skop za jego przygotowanie.

  więcej
 • Dodatek osłonowy

  Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  więcej
 • Podsumowanie z realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” za rok 2021

  Punkt konsultacyjny w Urzędzie Miejskim w Kaletach został uruchomiony 1 września 2019 roku. Od tamtej pory mieszkańcy Kalet chętnie korzystali z przewidzianego dofinansowania w ramach programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Do końca 2021 roku do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło 288 wniosków złożonych za pośrednictwem punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w Kaletach na łączną kwotę ponad 3,5 mln złotych.

  więcej
 • Już wkrótce ruszy VIII edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego “Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

  15 stycznia 2022 r. startuje VIII edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i przyjaciele, dla dzieci szkół podstawowych. Uczniowie z klas 4-6 będą mogli przygotować dwa zadania konkursowe: pierwsze będzie polegało na wymyśleniu scenariusza gry zachęcającej do recyklingu opakowań, a w drugim trzeba przekonać przyjaciół do selektywnej zbiórki i recyklingu elektroodpadów w formie krótkiego filmiku.

  więcej
 • Nabór wniosków do Programu "Szkolny Klub Sportowy"

  Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy w 2022 roku. Daje on możliwość korzystania z bezpłatnych, zorganizowanych, interdyscyplinarnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego. Wnioski na realizację Programu można składać do 31 stycznia 2022 r. Zostaną one rozpatrzone do 28 lutego 2022 r.

  więcej
 • Zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli

  Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Miotku oraz Miasto Kalety serdecznie zapraszają do udziału w „Orszaku Trzech Króli”, który odbędzie się w czwartek, 6 stycznia 2022 r.
  Orszak wyruszy o godz. 14.00 spod krzyża w Kuczowie do kościoła w Miotku, gdzie około godz. 15.30 odbędzie się nabożeństwo kolędowe. Wydarzenie zakończy się wspólnym świętowaniem przy ognisku oraz poczęstunkiem.

  więcej