Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Kalety wysoko w rankingu z liczbą złożonych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  Informujemy, że według statystyk zaprezentowanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Miasto Kalety znajduje się w czołówce gmin z największą liczbą złożonych deklaracji. Mimo tak wysokiej pozycji naszego miasta w rankingu to wciąż za mało, bo wynik to dopiero 18% deklaracji, które powinny zostać zgłoszone do bazy, dlatego też Burmistrz Miasta przypomina, że od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

  więcej
 • Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 21

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I pisemny, nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy 1 Maja 21 w Kaletach. Przedmiotem najmu jest lokal o powierzchni użytkowej 53,06 m2. Podpisane oferty należy składać w terminie do dnia 9 marca 2022 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.00.

  więcej
 • Zakończenie projektu edukacyjnego „Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety

  Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Dotyczył on podwyższenia jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących w przyszłości do aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to 844.041,50 zł.

  więcej
 • Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przebudowę centrum Kalet

  Poniżej przedstawiamy informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa centrum miasta – utworzenie nowej przestrzeni publicznej”, jakie odbyło się 4 lutego 2022 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert potencjalnych wykonawców. Inwestycja ma być planowo zrealizowana w roku 2022.

  więcej
 • Ruszył nabór wniosków w konkursie Duże Granty

  Konkurs Duże Granty organizowany jest w ramach programu ,,Równać Szanse 2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego celem jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Decydując się na udział w konkursie grantowym można otrzymać dotację w wysokości do 40 000 zł na realizację 12-miesięcznego projektu w swojej miejscowości! Termin składania wniosków upływa 15 marca br. o godzinie 12:00.

  więcej
 • Miasto Kalety ponownie aplikuje o środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

  W połowie lutego br. kończy się nabór w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W bieżącym tygodniu Miasto złożyło już swoje projekty na realizacje kolejnych inwestycje. Podobnie jak w pierwszej edycji programu gmina może złożyć trzy projekty o wartości do 60.000.000 zł, do 30.000.000 zł oraz do 5.000.000,00 zł. Złożenie tego ostatniego jest wymogiem obligatoryjnym.

  więcej
 • Rekrutacja do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach na rok szkolny 2022/2023

  Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach ogłasza na rok szkolny 2022/20223 nabór do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6. Termin przyjmowania zgłoszeń – od 7 lutego 2022 r. do 15 marca 2022 r.

  - Formularz zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły 2022/23pobierz

  - Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu 2022/23pobierz

  więcej
 • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

  Informujemy, że rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoli. Dzieci korzystające w bieżącym roku z usług przedszkola mają zagwarantowane w nim miejsce i nie biorą udziału w naborze! W takich przypadkach rodzice są zobowiązani złożyć w placówce Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje przyjmowane będą w okresie od 14 lutego 2022 r. do 10 marca 2022 br.

  więcej
 • Sprawozdanie z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

  W poniedziałek, 31 stycznia 2022 r., w sali Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbyła się XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

  więcej
 • Apteka w Jędrysku na liście placówek gotowych do przeprowadzania bezpłatnych testów na COVID-19

  Informujemy, że Apteka Rodzinna w Kaletach Jędrysku przy ul. Ks. Rogowskiego uruchomiła niedawno punkt, w którym bezpłatnie i bez skierowania można wykonać test antygenowy na obecność COVID-19. Liczba testów, które może wykonać jedna osoba nie jest ograniczona. Placówka czynna jest w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00-20:00,
  sobota 8:00-15:00.
  Jak przygotować się do testu i jak będzie można sprawdzić wynik?

  więcej
 • Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach wśrod laureatów konkursu „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”

  Konkurs plastyczny „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska” został ogłoszony we wrześniu 2021 roku. Nabór prac miał trwać do 8 października, jednak z uwagi na ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych mieszkańców LGD, postanowiono przedłużyć go o tydzień. Popularność konkursu przełożyła się na dużą liczbę złożonych prac literacko -plastycznych – wpłynęło ich aż 245! Z przyjemnością informujemy, że decyzją jury wśród laureatów konkursu plastycznego „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska” znalazły się uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach.

  więcej
 • Kaletański finał WOŚP znów z rekordową kwotą! Dziękujemy!

  Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas wczorajszego 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 30 stycznia 2022 r. na Małym Rynku, udało się zebrać w naszym mieście aż 35.824,97 zł. i 46,51 euro (dla porównania, w zeszłym roku było to 33.220,00 zł.). Serdecznie dziękujemy! Podana kwota jest nieoficjalna, gdyż uzbierane środki będą jeszcze przeliczane przez bank. W Kaletach sztab zorganizowany został jak w latach ubiegłych przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach zaś impreza finałowa odbywała się na Małym Rynku.

  więcej
 • Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Poniżej przekazujemy do publicznej wiadomości ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kalety w roku 2022.

  więcej
 • Mieszkanki Kalet wyróżnione w konkursie literackim

  28 stycznia 2022 roku rozstrzygnięty został konkurs literacko-plastyczny „Moja Piosnka – Moja Polska”, którego organizatorem był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach. Wyróżnienie w kategorii literackiej otrzymały mieszkanki Kalet: Pani Małgorzata Brol za bogactwo opisu polskich symboli i Pani Agata Kostka za czuły obraz krainy doznań. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy do obejrzenia relacji on-line z ogłoszenia wyników.

  więcej
 • Teledysk kaletańskiej wersji „Jerusalemy”

  Zachęcamy do obejrzenia teledysku kaletańskiej wersji popularnego tańca „Jerusalema”. Powstał on z amatorskich nagrań zmontowanych przez radnego miejskiego p. Jerzego Kloze. Inicjatorką akcji była mieszkanka naszego miasta p. Agata Kostka, która z wielkim zaangażowaniem uczyła tańczyć wszystkie osoby, które chciały wziąć udział w tworzeniu tego teledysku. Burmistrz Miasta Kalety dziękuje mieszkańcom za chęć udziału w tej niecodziennej akcji, pani Agacie za poświęcony czas, panu Jerzemu za obsługę techniczną projektu oraz panu Tomkowi Bregule za ujęcia filmowe z udziałem drona.

  więcej