Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • W Radio Piekary o nowej części Programu "Czyste Powietrze"

  Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Piekary pt.: “Dzieje się”, na temat wprowadzenia nowej (trzeciej) części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
  Jednocześnie przypominamy, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach funkcjonuje punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, gdzie nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

 • Biuletyn Informacyjny Miasta Kalety od dziś w punktach sprzedaży

  Informujemy, iż od dziś (14 lutego), od godzin popołudniowych, w punktach sprzedaży na terenie miasta nabyć będzie można najnowszy numer "Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety". W numerze znajdą Państwo m.in. informację na temat środków europejskich, jakie Miasto Kalety pozyskało na termomodernizację kolejnych budynków wielorodzinnych będących w zasobach miejskich, relację z kaletańskiego Finału WOŚP na Małym Rynku, zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych, a także sprawozdanie z XXXII sesji Rady Miejskiej.

 • Statystyka bezrobocia w mieście Kalety

  Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 31.12.2021 roku przedstawiała się następująco:
  – Powiat Tarnogórski 5,9%;
  – Województwo Śląskie 4,2%;
  – Kraj 5,4%.
  W gminie Kalety, wg stanu na dzień 31.01.2022 r. było 256 bezrobotnych, w tym 151 kobiet. 25 osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w tym 10 kobiet.

  więcej
 • Nabór uczestników do projektu "Akademia promocji Leader-Ty"

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizuje projekt „Akademia promocji Leader - TY”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”. Zgłoszenia kart wraz z wymaganymi załącznikami  można dokonywać w terminie od 14.02.2022 r. do 25.02.2022 r.

  więcej
 • LKS Małapanew Kuczów zaprasza na Zielone Ferie

  Codziennie przez okres trwania ferii, od godz. 10.00 do godz.13.00, Klub Sportowy z Kuczowa zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia ruchowe, w tym piłkę nożną. Treningi będą odbywały się w formule otwartej dla wszystkich dzieci na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kaletach Miotku.

  więcej
 • Radio Piekary o powitalnych wyprawkach miejskich

  Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Piekary pt.: “Dzieje się”, na temat “Powitalnych wyprawek miejskich dla niemowlaków”, jakimi Miasto Kalety będzie witać od tego roku nowych mieszkańców gminy.

 • Komunikat dotyczący wznowienia działalności Gminnego Punktu Informacyjno – Doradczego w Kaletach

  Informujemy, że od marca 2022 r. wznawia działalność Gminny Punkt Informacyjno – Doradczy w Kaletach. W ramach działania Punktu osoby zainteresowane będą mogły m.in.:
  - zapoznać się z ofertami pracy zgłoszonymi do tut. Urzędu,
  - uzyskać informacje o realizowanych projektach i programach na rzecz aktywizacji zawodowej,
  - zapoznać się z formami wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  - złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym statusie, oświadczenie o podjęciu pracy, itp.,
  - pracodawcy poszukujący pracowników będą mogli zgłosić ofertę pracy.

  więcej
 • Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego pn. "Zobacz przyszłość jak Stanisław Lem". Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.glogowski.pl. Nagroda główna to wycieczka do Barcelony do Interaktywnego Centrum Nauki CosmoCaixa. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca br.

  więcej
 • „Powitalne wyprawki miejskie dla niemowlaków” czekają na nowo narodzonych mieszkańców Kalet!

  Od 2022 roku Miasto Kalety będzie witać swoich nowo narodzonych mieszkańców upominkiem w postaci “Powitalnej wyprawki miejskiej dla niemowlaka”. Prezent ten będzie symbolicznym powitaniem dziecka w społeczności Kalet. Akcja skierowana jest do wszystkich nowo narodzonych i zameldowanych na terenie Miasta Kalety dzieci, urodzonych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r.

  więcej
 • Zainspiruj się Ichtioparkiem i weź udział w konkursie plastycznym

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest praca plastyczna prezentująca, jak wiele w Polsce zmieniły środki unijne. Format i technika jest dowolna. Termin nadsyłania prac mija 21 lutego 2022 r.
  Zachęcamy uczniów z terenu naszego miasta do zainsirowania się naszym kaletańskim parkiem tematycznym ICHTIOPARK i wzięcia udziału w konkursie. Powodzenia!

  więcej
 • Apel Komisariatu Policji w Kaletach

  W związku z zaistniałym w okresie czasie czasu 5-7.02.2022 r. zdarzeniem dotyczącym kradzieży dwóch butli gazowych z ul. Leśnej w Kaletach, Komisariat Policji zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy posiadają wiedzę na ten temat, zakupili, otrzymali propozycję kupna lub posiadają wiedzę dotyczącą osób oferujących do sprzedaży butle z gazem, aby kontaktowali się w powyższej sprawie z funkcjonariuszami Policji w Kaletach. Powyższe informacje przyczynią się do zatrzymania sprawców zaistniałej kradzieży jak i zwrotu utraconego mienia właścicielowi.

 • Drugi konkurs tematyczny w ramach Programu Aktywni Obywatele

  Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zaprasza do składania wniosków w drugim konkursie grantowym. Aplikować można w ścieżce na małe albo na duże granty. Wnioskodawcami mogą być m.in: stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit. Termin składania wniosków mija 25 marca 2022.

  więcej
 • Można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy

  Informujemy, że od 1 lutego można już składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski na nowy okres świadczeniowy Programu “Rodzina 500 Plus”, który trwa od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
  Wnioski  można składać wyłącznie drogą elektroniczną – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, lub bankowość elektroniczną. Świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto.

  więcej
 • Trwa nabór wniosków do Programu Sport Dla Wszystkich w 2022 roku

  Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu Sport dla Wszystkich. O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 1 marca 2022 r.

  więcej
 • Rekrutacja do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku na rok szkolny 2022/2023

  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku w Kaletach ogłasza na rok szkolny 2022/2023 nabór do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku, ul. Orzeszkowej 10. Termin przyjmowania zgłoszeń – od 7 lutego 2021 do 15 marca 2022 r.

  - Formularz zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły 2022/23 – pobierz
  - Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu 2022/23 – pobierz
  - Informacje o rekrutacji – pobierz

  więcej