Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Otwarty konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca br.

  więcej
 • Kultura – Interwencje. Edycja 2022. Nabór wniosków

  Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. O środki można aplikować do 14 marca. Celem programu Kultura – Interwencje edycja 2022, jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

  więcej
 • Miasto Kalety ponownie w czołówce najaktywniejszych gmin w Polsce w walce o Czyste Powietrze

  Miasto Kalety po raz kolejny udowodniło, że niekorzystne skutki i oddziaływania spowodowane wykorzystywaniem nieefektywnych źródeł ciepła nie są mu obojętne. Wyrazem tego jest ranking przeprowadzony w oparciu o IV kwartał ubiegłego roku, w którym pojawiło się nasze miasto. Kalety po raz kolejny znalazły się w rankingu najaktywniejszych gmin, plasując się tym samym na 12 miejscu na Śląsku i 15 w całej Polsce.

  więcej
 • Postanowienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

  Informujemy, że 21 lutego 2022 r., (poniedziałek) o godz. 13.30, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Będzie to sesja nadzwyczajna.

  Projekty uchwał – POBIERZ

  więcej
 • Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

  Informujemy, że w dniu 22 lutego 2022 r. o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość (zdalny tryb obradowania), odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Poniżej porządek obrad.

  więcej
 • Ruszył konkurs FIO Śląskie Lokalnie

  Klaster Innowacji Społecznych w Gliwicach wraz z Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2021-2023, zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym. Nabór potrwa do 15 marca br. Celem projektu jest rozwój młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego. Wnioskodawcy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości do 5.000 złotych.

  więcej
 • Ogłoszono przetarg na montaż pomp ciepła w budynku szkoły w Miotku

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii". Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, nie później niż do dnia 08.03.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.30.

  więcej
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

  Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2022 r. Celem konkursu jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert upływa 7 marca 2022 r.

  więcej
 • Radio Piekary o obowiązku składania deklaracji do CEEB

  Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Piekary pt.: “Dzieje się”, na temat obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jednocześnie przypominamy, że celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 • Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. 3 Maja w Drutarni - II etap

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja w Kaletach Drutarni - II etap. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, nie później niż do dnia 04.03.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.30.

  więcej
 • Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy CRP. To sygnał dla służb zajmujących się bezpieczeństwem i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopień alarmowy obowiązuje od 15 lutego od godz. 23:59 do 28 lutego do godz. 23:59. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

  więcej
 • Animacja przedstawiająca wizualizację nowej remizy OSP w Kaletach

  W związku z uzyskaniem przez Miasto Kalety pozwolenia na budowę nowego budynku remizy dla kaletańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiamy krótką animację ukazującą jak będzie prezentować się nowa siedziba tej jednostki w naszym mieście. Jak już wcześniej informowaliśmy, budynek powstanie na działce u zbiegu ulic Leśnej oraz Gwoździa w Kaletach. Remiza będzie dużo większa, bardziej komfortowa, ale przede wszystkim spełniająca obecne wymogi i normy dla takich obiektów. Wniosek o sfinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia Miasto Kalety złożyło w ramach drugiego naboru do Programu „Polski Ład”, a także planuje wykorzystać środki, jakie nasz samorząd otrzymał w konkursie „Rosnąca odporność”.

  więcej
 • Nabór kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

  Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego, do których powinno być dołączone potwierdzenie o działalności kandydata. Rekrutacja dla radnych potrwa do 9 marca 2022 r. do godz. 14.00. Wybory przeprowadzone zostaną 14 marca br, zaś ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 25 marca br. Kandydaci nie mogą starać się jednocześnie o mandat radnego i członka komisji wyborczej.

  więcej
 • Gdzie szukać pomocy?

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje o numerach telefonów, pod którymi osoby dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

  więcej
 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu p.n. „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

  więcej