Czwartek, 29 Września 2022  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Komunikat w sprawie ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

  Informujemy, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne nie dłużej niż na okres 60 dni, w kwocie 40 zł na osobę dziennie.

  więcej
 • Zatwierdzone rozwiązania projektowe do Koncepcji Programowo-Przestrzennej linii kolejowej C-E 65 na jej kaletańskim odcinku

  Nabierają tempa prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji linii kolejowej nr 131 (tzw. Magistrali Węglowej) na odcinku Nakło Śląskie – Kalina – LOT B w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania pn. LOT B – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 131 i 144".

  więcej
 • Informacja dla przedsiębiorców, którzy udzielili schronienia uchodźcom z Ukrainy

  Miasto Kalety informuje, iż wszyscy przedsiębiorcy z terenu Kalet, którzy przyjęli/zakwaterowali obywatela Ukrainy w swoich ośrodkach/firmach, a nie zgłosili tego faktu w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, proszeni są o niezwłoczny kontakt z całodobową infolinią powiatową 785-735-881.

  więcej
 • Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalety

  W dniu 19 marca 2022 r. w sali konferencyjnej restauracji „Gościnna” w Kaletach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach. Otwarcie zebrania dokonał prezes OSP druh Henryk Złotosz, który powitał zaproszonych gości i strażaków przybyłych na zebranie sprawozdawcze OSP. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Kazimierza Złotosza.

  więcej
 • Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w centrum miasta

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza II pisemny, nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy ulicy 1 Maja 21 w Kaletach. Przedmiotem najmu jest lokal w centrum miasta o powierzchni użytkowej 53,06 m2. Podpisane oferty należy składać w terminie do dnia 13  kwietnia 2022 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.00.

  więcej
 • Radio Piekary o udziale Miasta Kalety w kolejnym projekcie unijnym

  Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Piekary pt.: “Dzieje się”, podczas której burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wypowiada się na temat udziału Miasta Kalety w unijnym projekcie Life - Śląskie. Przywracamy błękit.

 • Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

  Informujemy, że w dniu 22 marca 2022 r. o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość (zdalny tryb obradowania), odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Poniżej porządek obrad.

  więcej
 • W Kaletach odbędzie się kolejna konferencja ekologiczna. Miasto pozyskało już dofinansowanie na ten cel

  Miasto Kalety uzyskało kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tym razem dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie w naszym mieście konferencji ekologicznej o grzybach. Odbędzie się ona późnym latem na terenie kaletańskiego parku tematycznego Ichtiopark i będzie dedykowana dla grupy Seniorów z naszego miasta.

  więcej
 • Szachowy turniej charytatywny "Na pomoc Ukrainie"

  Klub UKS G4 z Tarnowskich Gór organizuje w dniu 20 marca br. szachowy turniej charytatywny pn. "Na pomoc Ukrainie". W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni znający podstawowe zasady gry w szachy. Amatorzy i zawodowcy. Wszystkie zebrane fundusze z wpisowego oraz dodatkowych darowizn zostaną przekazane na rzecz uchodźców z Ukrainy. Ostateczny termin zapisów to 17.03.2022 (czwartek) do godziny 12:00.

  REGULAMIN TURNIEJU

  więcej
 • Wiosenne zarybianie Ichtioparku

  Wczoraj, 15 marca 2022 r. Miasto Kalety ponownie zarybiło staw na terenie Ichtioparku. Do zbiornika zostało wpuszczonych ok. 600 kg karpi oraz 200 kg karasi. W sezonie ryby będą atrakcją dla naszych mieszkańców próbujących swoich sił w wędkarstwie. Kolejne zarybianie zbiornika w parku tematycznym planowane jest jesienią.

  więcej
 • Przedłużenie stopnia alarmowego

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające drugi stopień alarmowy (BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju. Stopnie będą obowiązywały do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

 • Miasto Kalety pozyskało nowe tereny na rozbudowę infrastruktury sportowej

  10 marca br. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał akt notarialny, zgodnie z którym Miasto Kalety nabyło prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki o powierzchni 6,0647 ha oznaczonej nr ewidencyjnym 169/16. Działka ta znajduje się bezpośrednio za kompleksem sportowym stadionu „UNIA” Kalety, a zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu umożliwiają jego zagospodarowanie zielenią oraz infrastrukturą sportową.

  więcej
 • Statystyka bezrobocia w mieście Kalety

  Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 31.01.2022 roku przedstawiała się następująco:
  – Powiat Tarnogórski 6,1%;
  – Województwo Śląskie 4,3%;
  – Kraj 5,5%.
  W gminie Kalety, wg stanu na dzień 28.02.2022 r. było 248 bezrobotnych, w tym 149 kobiet. 26 osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w tym 11 kobiet.

  więcej
 • Radio Piekary o Kaletach jako jednej z najaktywniejszym gmin w walce o czyste powietrze

  Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Piekary pt.: “Dzieje się”. Jest to materiał o naszym mieście, które ponownie znalazło się w czołówce najaktywniejszych gmin w Polsce w walce o Czyste Powietrze.

 • Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Kaletach w okresie od 16 do 25 marca br.

  W związku z koniecznością obsługi obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL oraz mieszkańców i przedsiębiorców zaangażowanych w niesienie pomocy uchodźcom, Urząd Miejski w Kaletach wydłuża godziny pracy do godziny 18.30 w okresie od 16 do 25 marca br. Punkt obsługi znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Kaletach – parter biuro obsługi petenta.