Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Zapraszamy na zajęcia taneczno-wokalne do kaletańskiego MDK-u

  Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Kalety serdecznie zaprasza najmłodszych (od 4 roku życia) na bezpłatne zajęcia taneczno-wokalne do Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. Lekcje ruszą od przyszłego tygodnia i odbywać się będą we wtorki o godzinie 15.00 w siedzibie kaletańskiego MDK-U.

  więcej
 • Szkoła w Miotku kolejnym ekologicznym obiektem w naszym mieście

  W dniu 13 września 2022 roku na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku odbył się końcowy odbiór robót dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.

  więcej
 • Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Miejski w Kaletach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Kalety, że dnia 30 września br. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.

  więcej
 • Powiatowe stypendia dla studentów

  Do 15 października 2022 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla studentów. Wnioski mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.

  więcej
 • Stulecie atrakcji turystycznej

  Kilka dni temu Cis Donnersmarcka został wpisany do międzynarodowego systemu informacji turystycznej „Znaczek Turystyczny”. Jest to uwieńczenie pracy władz Miasta Kalety nad tym, aby z tego rzadkiego i okazałego drzewa rosnącego w lasach Jędryska, uczynić atrakcję turystyczną. Inaczej mówiąc aby prawie 600 letni Cis Donnersmarcka ponownie stał się bardziej kojarzony. W tym celu właśnie obok Cisa stanęła stanica rowerowa, a samo drzewo zostało poddane pracom pielęgnacyjnym.

  więcej
 • VI GRAND PRIX w skacie sportowym w Miejskim Domu Kultury w Kaletach

  Wczoraj, 11 września 2022 r., w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbył się VI GRAND PRIX O/Katowice o Puchar Burmistrza Miasta Kalety w Skacie Sportowym. W zmaganiach udział wzięło 67 zawodników z całego Okręgu. MDK Kalety reprezentowało 10 zawodników.

  więcej
 • Statystyka bezrobocia w mieście Kalety

  Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 31.07.2022 roku przedstawiała się następująco:
  – Powiat Tarnogórski 5,2%;
  – Województwo Śląskie 3,7%;
  – Kraj 4,9%.
  W gminie Kalety, wg stanu na dzień 31.08.2022 r. było 202 bezrobotnych, w tym 124 kobiety. 12 osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, w tym 3 kobiety.

  więcej
 • Dodatek węglowy - informacja dla mieszkańców lokali, które ogrzewane są paliwem stałym z lokalnej sieci ciepłowniczej

  W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą (zgodnie z art. 2 pkt 6 i 7 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, do wniosku o wypłatę dodatku węglowego należy dołączyć zaświadczenie zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 • Relacja z Festynu w Kuczowie

  4 września 2022 r., odbył się festyn rodzinny w Kuczowie. Organizatorem wydarzenia było Miasto Kalety oraz Miejski Dom Kultury w Kaletach. Niedzielne popołudnie rozpoczęło się od atrakcji dla najmłodszych w strefie sportu przygotowanej przez Rodzinne Centrum Sportu Koski Trenuje. O godzinie 17.00 koncertowała Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Mariana Lisieckiego, a zaraz po naszych dęciakach, na scenie wystąpiła wokalistka Dominika Ślimok.

  więcej
 • Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów

  Od 1 września można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas V, VI,VII i VIII szkół podstawowych, i ponadpodstawowych oraz studenci do 26 roku życia, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, potwierdzonymi udziałem w konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego.

  więcej
 • Praca funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kaletach okiem kamery telewizyjnej

  Jak niektórzy nasi mieszkańcy mogli zauważyć, na terenie naszego miasta od czasu do czasu pojawia się ekipa telewizyjna, która podąża w ślad za radiowozem policyjnym. Uspokajamy wszystkich. Kalety wytypowane zostały do udziału w realizacji dokumentu, który obrazuje codzienną pracę funkcjonariuszy kaletańskiego Komisariatu Policji. O emisji programu i szczegółach tej realizacji poinformujemy niebawem.

  więcej
 • Wyniki badania wody dla miasta Kalety - sierpień 2022 r.

  Poniżej przedstawiamy raporty badań wody pitnej na terenie naszego miasta dla monitoringu kontrolnego w miesiącu sierpniu 2022 roku. Próbki do badań pobrane zostały z pięciu punktów poboru.

  więcej
 • Kalety na polskiej mapie znaczków turystycznych

  Jedna z naszych największych kaletańskich atrakcji przyrodniczych - Ścieżka z Cisem Donnersmarcka, oznaczona została właśnie na polskiej mapie znaczków turystycznych. Wkrótce, pamiątki z tego miejsca, w postaci kolekcjonerskiego, drewnianego znaczka, dostępne będą w Centrum Informacji Turystycznej na Małym Rynku.

  więcej
 • Tajemnica Garbatego Mostu

  To, co dziś wiemy o Garbatym Moście, to fakt, że wcale nie jest on garbaty. Po prostu wskutek upływu czasu dawny most drogowy nad Małą Panwią został zastąpiony zwykłą kładką. Stało się to wtedy, gdy hrabia Henckel von Donnersmarck, właściciel kompleksu leśnego, przez który przechodziła Droga Bytomska, czyli średniowieczny trakt handlowy łączący Woźniki z Bytomiem, z powodu odnalezienia w latach 90-tych XIX wieku w okolicznych lasach złóż siarki, galmanu i żelaza, zdecydował o zamknięciu tej drogi dla ruchu.

  więcej
 • Biuletyn informacyjny Miasta Kalety - sierpień 2022

  Szanowni Państwo, prezentujemy sierpniowy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety w wersji elektronicznej. Można się z nim zapoznać klikając na “więcej" w tej informacji bądź na spodzie strony klikając w okładkę biuletynu.

  więcej