Poniedziałek, 08 Sierpnia 2022  Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika
 • Stadion miejski w Kaletach fot: kalety.pl
 • Konkurs pn. Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaprasza wszystkich restauratorów, organizacje tj. KGW i stowarzyszenia oraz mieszkańców będących miłośnikami lokalnej kuchni z obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wzięcia udziału w konkursie „Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska”.

  więcej
 • Biuletyn informacyjny Miasta Kalety - luty 2022

  Szanowni Państwo, prezentujemy lutowy numer Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety w wersji elektronicznej. Można się z nim zapoznać klikając na “więcej" w tej informacji bądź na spodzie strony klikając w okładkę biuletynu.

  więcej
 • Stopień alarmowy CHARLIE-CRP w Polsce

  Premier Mateusz Morawiecki wprowadził trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

  więcej
 • Radio Piekary o środkach europejskich dla Kalet na termomodernizację kolejnych budynków wielorodzinnych

  Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Piekary pt.: “Dzieje się”, podczas której Klaudiusz Kandzia burmistrz Miasta Kalety wypowiada się na temat kolejnej dotacji, jaką Miasto Kalety pozyskało na wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych będących w zasobach Miasta Kalety przy ul. 1 Maja 3, ul. Ks. Drozdka 31 oraz ul. Dębowej 23 i 25.


 • Otwarty konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca br.

  więcej
 • Kultura – Interwencje. Edycja 2022. Nabór wniosków

  Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. O środki można aplikować do 14 marca. Celem programu Kultura – Interwencje edycja 2022, jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

  więcej
 • Miasto Kalety ponownie w czołówce najaktywniejszych gmin w Polsce w walce o Czyste Powietrze

  Miasto Kalety po raz kolejny udowodniło, że niekorzystne skutki i oddziaływania spowodowane wykorzystywaniem nieefektywnych źródeł ciepła nie są mu obojętne. Wyrazem tego jest ranking przeprowadzony w oparciu o IV kwartał ubiegłego roku, w którym pojawiło się nasze miasto. Kalety po raz kolejny znalazły się w rankingu najaktywniejszych gmin, plasując się tym samym na 12 miejscu na Śląsku i 15 w całej Polsce.

  więcej
 • Postanowienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

  Informujemy, że 21 lutego 2022 r., (poniedziałek) o godz. 13.30, w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Będzie to sesja nadzwyczajna.

  Projekty uchwał – POBIERZ

  więcej
 • Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

  Informujemy, że w dniu 22 lutego 2022 r. o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość (zdalny tryb obradowania), odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Poniżej porządek obrad.

  więcej
 • Ruszył konkurs FIO Śląskie Lokalnie

  Klaster Innowacji Społecznych w Gliwicach wraz z Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, jako operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2021-2023, zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym. Nabór potrwa do 15 marca br. Celem projektu jest rozwój młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego. Wnioskodawcy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości do 5.000 złotych.

  więcej
 • Ogłoszono przetarg na montaż pomp ciepła w budynku szkoły w Miotku

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii". Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, nie później niż do dnia 08.03.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.30.

  więcej
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

  Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2022 r. Celem konkursu jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert upływa 7 marca 2022 r.

  więcej
 • Radio Piekary o obowiązku składania deklaracji do CEEB

  Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Piekary pt.: “Dzieje się”, na temat obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jednocześnie przypominamy, że celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 • Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. 3 Maja w Drutarni - II etap

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja w Kaletach Drutarni - II etap. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, nie później niż do dnia 04.03.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.30.

  więcej
 • Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy CRP. To sygnał dla służb zajmujących się bezpieczeństwem i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopień alarmowy obowiązuje od 15 lutego od godz. 23:59 do 28 lutego do godz. 23:59. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

  więcej